Съвременни тенденции и стандарт в психотерапевтичната работа с онко- и хематологично болни пациенти в болнично лечение

Съвременни тенденции и стандарт в психотерапевтичната работа с онко- и хематологично болни пациенти в болнично лечение

Брой 2/2022 Д-р В. Донкина и сътр. Център за психологична и немедицинска грижа – Национална специализирана болница за активно лечение…

Балинтова група

Балинтова група

Брой 4/2016 Д-р Г. Форева Председател на Българско Балинтово Общество Медицински Университет – Пловдив, секция Обща медицина Всяка Балинтова група…