Остра закритоъгълна глаукома (остър глаукомен пристъп) – клиника и лечение

Остра закритоъгълна глаукома (остър глаукомен пристъп) – клиника и лечение
468×60 – top

Брой 11/2007

Доц. Д-р 3. Трифонов, Д-р Ив. Нейчев Д-р Ив. Дочев, Д-р Т. Йозтурк
Очна клиника, УМБАЛ ЕАД – Стара Загора

Острата закритоъгълна глаукома е идиопатично състояние, което се разбива в очи, чиито структури са морфологично предразположени към затваряне на иридо-корниеалния ъгъл (плитка предна камера, хиперметропични очи, микрофталм). В резултат на блокиране на трабекуларната мрежа от ириса, рязко и внезап­но се повишава вътреочното налягане.

L Класуфикация на острата закрутоъаълна глаукома
1. в зависимост от причините, тя бива пърбична и вторична закритоъгълна глаукома.

2. Според на механизма на възникване:

2. 1. Първичната закритоъгълна глаукома бива:
♦ с пупиларен блок нарушава се нормалното оттичане на вътреочна течност от задната камера през зеницата в предната камера. вследствие се побишава налягането в задната камера и коренът на ириса се избутва напред, блокирайки трабекуларната мрежа по цялата й дължина
♦ без пупиларен блок плато ирис механизмът се наблюдава, когато коренът на ириса е задебелен, базата му се прикрепя напред или цилиарните израстъци са разположени понапред

2. 2. Вторичната закритоъгълна глаукома бива:
♦ с пупиларен блок набъбнала леща, травма­ тична катаракта, дислокация на вътреочна леща, секлузия и оклузия на зеницата, синдром на Marfan и Marchesani
♦ без пупиларен блок с предно дърпане необаскуларна глаукома, иридокорнеен ендотелен синд­ром, аниридия, възпалителна мембрана след лазер лечение
♦ с задно избутване избутване на лещено-ирисната диафрагма напред вследствие на филтриращи операции, екстракция на катаракта, кисти и тумори на цилиарното тяло, имплантация на газ и силикон 8 стъкловидното тяло, убеална ефузия и др.

3. Според протичането се различават интермитентна, остра, подостра и хронична форма на заболяването.

II. Клиника на острата закритоъгълна глаукома
Наблюдава се по-често при хиперметропи, сред ескимосите, азиатската популяция и бялата раса. Жените страдат повече от мъжете във възрастта около 60 години. Често има анамнестични данни за микрокризи.

1. Субективни оплаквания
♦ остро начало със замъглено зрение
♦ появата на цветни кръгове около светлинни източници
♦ болка в окото, ирадиираща към челото и зъбите
♦ фотофобия и сълзотечение
♦ общо неразположение, понякога с багусови рефлекси, брадикардия, гадене и повръщане, които могат да се приемат за остра коремна драма

2. Обективни признаци
♦ повишено вътреочно налягане над 50 ттНд; окото е твърдо като стъклено топче и е загуби­ло податливостта при палпация.
♦ намалена зрителна острота
♦ намалена сетивност на роговицата
♦ роговица с млечно-синкав вид, поради отока, често епителен
♦ плитка или плоска предна камера
♦ зеница средна арефлекторна мидриаза със слаба или липсваща зенична реакция на светлина и разкръглена форма
♦ венозна конгестия и застойна инекция
♦ фундус нормален или с ескавация диск на зрителния нерв или оточен с венозна конгестия и щриховидни хеморагии

Диагнозата се базира на следните водещи признаци:

Болка, инекция, мидриаза и хипертензия
След остър глаукомен пристъп се откриват следните признаци, позволяващи ретроспектив­на диагностика:
♦ пигментни отложения по ендотела на рогови­цата
♦ частична атрофия на ириса
♦ задни синехии
♦ гониосинехии
♦ зеница кригидна, разкръглена и по-широка
♦ отложения под предна лещна капсула Glaucomflecken (of Vogt)

III. Диференциална диагноза
Основните нозологични, единицы водещи до „червено око“ се включват в диференциално-диагностичен план:
1. остър кератит болка, сълзотечение, фото­фобия, блефораспазъм, цилиарна или смесена инек­ция, наличие на ерозия, язва или инфилтрат на роговицата, намалена зрителна острота
2. остър конюнктивит парене, глождене, сърбеж, нормална зрителна острота и ширина на
зеницата, конюнктивална инекция, наличие на секрет
3. остър иридоциклит болка, сълзотечение, фотофобия, блефораспазъм, цилиарна или смесе­на инекция, възпалителни отлагания по ендотела (преципитаты), помътняване на преднокамерното съдържимо, промяна на цвета на ириса и изглаждане на релефа му, тясна зеница, задни синехии

IV. Лечение
1. Първа помощ изисква спешна терапевтична намеса в извън болничната помощ
а. Pilocarpine очен колир 2 %
б. инхибитори на карбоанхидразата (Acetazolamid) интравенозно незабавно 250-500 мг
в. топикални бета-блокер (Timolol 0,5 %)

2. Задължително насочване към очен лекар за хоспитализация:

2. 1. Лечение в специализирано болнично заведе­ние:
а. медикаментозно лечение:
– а) средства, понижаващи продукцията на вътреочна течност топикални бета-блокер (Timolol 0,5%), алфа2-агонисти (Apraclonidin, Brimonidin) и интравенозно инхибитори на карбоанхидразата (Acetazolamid) интравенозно 250-500 мг
– б) средства, ретрахиращи стъкловидното тяло и отдръпващи иридолещената диафрагма интравенозно Mannitol 10%, Glycerol
– в) средства, отдръпващи ириса от камерния ъгъл чрез миоза Pilocarpine 2 % се включва след задълбочаване на предната камера и при възможност на зеничния сфинктер да действа
– г) противовъзпалителни средства кортикос­тероиды, неповишаващи вътреочното налягане (Fluoromethalon)
– д) аналгетици при нетърпими болки
– е) невролептици и антиеметични средства
б. лазерно лечение -задължителна Ng-YAG лазериридотомия на засегнатото око и профилактична Ng-YAG лазер-иридотомия на другото око; лазерна гониопластика
в. хирургично лечение хирургична иридектомия по Greafe и фистулизиращи антиглаукомни операции. □

Като дерма­толог с дългогодишна практика, споделям мнението, че макар заболяването псориазис да не е животозастрашаващо, то сериозно влошава качеството на живот.
Псориазисът е хронично и незаразно заболяване, свързано с нарушения на имунната система. То провокира ускорено деление на кожни клетки, излющване и възпаление на кожата. Обикновено засяга лактите, колената, главата, долната част на гърба, лицето, дланите и долната част на ходилата. Болестта може да се про­яви и върху всяка друга част на тялото, включително ноктите и меките тъкани. Среща се и при деца и възрастни, най-често между 15 и 35-годишна възраст. в зависимост от процента на засегнатата повърхност, псориазисът е лек, умерен и тежък и със същата сте­пен това се отразява и върху качеството на живот на болния, като заболяването протича с периоди на обостряне и ремисия.

Наблюденията върху псориазиса показват, че заболя­ването рецидивира през целия живот, макар и не в една и съща тежест. Днес съвременната медицина търси различни терапевтични подходи. Целта е да се сведе до минимум тежестта на симптомите, да се осигури продължителен и безопасен контрол над заболяването, което в крайна сметка подобрява качеството на живот на болния. Обикновено се започва с прилагане на локални терапевтични средства, които в 80% от случай­те, са ефективни и достатъчни. Най-новото и съвременно лекарстмо за локално лечение на псори­азис, което и аз препоръчвам на мойте пациенти, е Daivobet, продукт на датската фармацемтична компа­ния Leo Pharma. Днес за Daivobet се говори и пише като за побратен момент в локалното лечение на псориази­са. Авторитетни международна медицински издания през последната година масово публикуваха множество клинични доказателства за продължително, ефективно и безопасно локално лечение с Daivobet. Одобрено от FDA (Американската лекарствена агенция), 52-седмично проучване, проведено в Канада и Европа с 634 паци­енти, доказа, че лечението с Daivobet бързо и продъл­жително контролира заболяването псориазис.

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom