Препоръки за профилактика на очни заболявания при деца в предучилищна възраст

Препоръки за профилактика на очни заболявания при деца в предучилищна възраст
468×60 – top

Брой 7/2021

Д-р С. Дикова, д.м.
Медицински център „Зора“ – София

Профилактиката е комплекс от мерки и мероприятия, които целят предотвратяване възникването, развитието и разпространението на заболявания при човека. Когато визираме профилактиката на очни заболявания при деца, от изключителна важност е провеждането й в периода от раждането до 7-годишната възраст на детето.
Понятието медицински скрининг се дефинира като активно търсене за установяване на заболяване или предболестно състояние при лица, за които се предполага, че са здрави. Медицинският скрининг е скрининг, предлаган на лица в рамките на идентифицирана целева популация, дефинирана например по възраст, пол или риск. Съответно се различава от поставяне на диагноза след преглед на пациент, потърсил медицинска помощ по повод на симптоми. Целта на скрининга е да се идентифицира неразпознато предсимптоматично или асимптоматично заболяване или състояние. В частния случай на профилактика на очни заболявания при деца в предучилищна възраст двете понятия – профилактика и скрининг, могат да бъдат до голяма степен взаимно заменяеми. Това се дължи на факта, че състоянието, дефинирано като амблиопия и неговата профилактика, практически обхваща цялата популация от деца на възраст до 7 години, съответно скринингът за амблиопия не цели определени рискови групи, както при други заболявания.

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom