Патогенетично и безопасно лечение на псориазис с комбинация калципотриол/бетаметазон дипропионат Д-р Иван Гроздев, Клиника по кожни и венерически болести, УМБАЛ „Александровска”

Патогенетично и безопасно лечение на псориазис с комбинация калципотриол/бетаметазон дипропионат Д-р Иван Гроздев, Клиника по кожни и венерически болести,  УМБАЛ „Александровска”
468×60 – top

Брой 12/2012

Псориазисът е системно хронично възпалително заболяване, засягащо между 1-4% от световната популация. Качеството на живот на пациентите е значително увредено до степен, сравнима с това на пациентите, страдащи от сърдечно-съдови и злокачествени заболявания и диабет. Всичко това доказва, че псориазисът е социално-значимо заболяване, което изисква непрекъснат терапевтичен контрол. Етиологията на заболяването все още остава неизвестна. В последните години обаче се установи, че патогенетично псориазисът представлява Т-клетъчен имунологичен отговор към все още неизвестен антиген. Основна роля в този имунологичен отговор имат Т-хелпери-1 (Тх-1) и Т-хелпери-17 (Тх-17) лимфоцитите и синтезираните от тях проинфламаторни цитокини – тумор-некрозис фактор алфа (ТНФ-алфа), интерферон-гама (ИФН-гама), интерлевкин-17 (Ил-17) и интерлевкин 22 (Ил-22).

В около 80% от случаите псориазисът протича под форма, която може да бъде контролирана с локални средства или в комбинацията им с фототерапия. Според утвърдените консенсуси за лечение на псориазис първо средство на избор за локално лечение е комбинацията калципотриол/бетаметазон дипропионат. Предимството на комбинирания препарат (Daivobet®, Xamiol®) се състои в едновременния бърз терапевтичен ефект на двете съставки от една страна и намаления риск от нежелани странични реакции от друга. Комбинацията калципотриол/бетаметазон дипропионат потиска възпалението и пролиферацията на кератиноцитите, както и стимулира тяхната диференциация.

(фиг. 1)
123

Последните експериментални проучвания върху механизма на действие на комбинацията демонстрират, че калципотриол/бетаметазон дипропионат оказва влияние върху активацията и диференциацията на Тх-1 и Тх-17 лимфоцитите като потиска експресията на Ил-17, Ил-22, ТНФ-алфа, интерферон-гама. Проучванията са правени в ин витро условия върху човешки Тх-1 и Тх-17-клетъчни култури. Оказва се, че бетаметазон дипропионат, приложен самостоятелно, потиска в значителна степен ТНФ-алфа, в много малка степен Ил-17 и Ил-22 и няма никакъв ефект върху експресията на ИФН-гама. В допълнение се съобщава, че комбинацията калципотриол/бетаметазон дипропионат измества имунологичния отговор при псориазис към експресия на Тх-2-освобождавани медиатори като Ил-4 и Ил-10.

В друго скорошно проучване върху клетъчни култури се изследва потенциала за предизвикване на кожна атрофия поотделно на клобетазол пропионат, бетаметазон дипропионат, калципотриол, както и на комбинацията калципотриол/бетаметазон дипропионат. Монотерапията с локални кортикостероиди индуцира кожна атрофия, докато атрофогенните свойства на бетаметазон дипропионат не се проявяват в присъствието на калципотриол. В следващи проучвания ин виво върху опитни животни – свинчета, са третирани самостоятелно с локални клобетазол и бетаметазон за 4 седмици, след което се отчита значително изтъняване на епидермиса. Този ефект обаче не се наблюдава при локално третиране с комбинацията калципотриол/бетаметазон дипропионат или с калципотриол самостоятелно.
Споменатите проучвания доказват предимствата на комбинирания препарат калципотриол/бетаметазон дипропионат, а именно терапевтична ефективност на двете съставки заедно и значителният профил на безопасност на комбинацията.

Библиография:
1. Neimann AL, Porter SB, Gelfand JM. The epidemiology of psoriasis. Exp Rev Dermatol 2006; 1: 63-75.
2. Rapp SR, Feldman SR, Exum ML, Fleischer AB, Reboussin DM. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases. J Am Acad dermatol 1999; 41: 401-407.
3. Kurd SK, Gelfand JM. The prevalence of previously diagnosed and undiagnosed psoriasis in US adults: results from NHANES 2003-2004. J Am Acad Dermatol 2006; 60: 218-24.
4. Greaves MW, Weinstein GD. Treatment of psoriasis. N Engl J Med 1995; 332: 581-9.
5. Lovato P, Norsgaard H, Roepke MA, Latta M. Unique effects of calcipotriol in combination with corticosteroids on differentiation and activity of human Th17 cells. EADV Congress 2012.
6. Norsgaard H. Beneficial effects of the fixed combination of calcipotriol and betamethasone dipropinate on skin atrophy biomarkers. EADV Congress 2012.

 

 

 

 

 

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom