Превенция на острите респираторни инфекции

Превенция на острите респираторни инфекции
468×60 – top

Брой 11/2009

Доц. Радка Комитова
Инфекциозна клиника, УМ БАЛ Плевен

Острите респираторни инфекции са сред най-честите заболявания при хората. Те имат целогодишно разпространение, като в страните с умерен климат превалират през студените есенни и зимни месеци. Причинителите са разнообразии най–често вирусу, както и хламидии, микоплазми, като зад начални респираторни прояви мое да се крие и бело­дробна туберкулоза.
Сред вирусите лидеру са грипните, характеризиращи се с епидемично и пандемично разпространение, изразени токсични прояви и склонност кьм усложнения С изключение на репираторно-синцитиалните вируси (РСв), причиняващи бронхиолит при кьрмачетата, останалите вируси водят до no-леки клинични прояви. На настоящия етап рисков контин­гент се явява нарастващият брои имунокомпрометирани пациенти (трансплантирани, с неоплазми). При тях други широко разпространени инфекции, каквито са аденовирусните, протичат необичаоно тежко, с картината на хепатит, пневмония и хеморагичен цистит.
Много неизвестни има все още и около новия щам AH1N1, станал по­пулярен като свински или мексикан­ски грип. Това се дължи основно на факта, че тестовете за неговата идентификация не се правят навсякьде, кратко е времето на наблюдаваните пациенти, а също така липсва достатъчно информация за здравословното състояние на починалите.

Специфична профилактика

Специфичната профилактика чрез ваксини е възможна само при грипа. Ефектът на ваксината варира от 50 % до 80 °/о и зависи доколко ваксиналният щам ще „пасне“ на изменилия се сезонен грипен вирус. За
профилактика на грипа могат да се прилагат и невраминидазните инхибитори, а ко започнат до 2 дни след контакта. Това на практика труд­но е възможно.
С моноклоналното антитяло Паливизумаб се профилактира РСв при рискови деца недоносени, деца с
хронични белодробни заболявания, имунодефицити и вродени сърдечни пороци.

ДоБрите хигиенни навици основа на неспецифична профилактика

Ето някои прости, но ефикасни правила за предпазване от заразяване:
1. Избягване контакт със заболе­ли.
2. При възможност болният да остане през първите няколко дни у дома.
3. През последните години особено внимание се обръща на т. нар. респираторна хигиена или етикет при кашляне. Тя включва закриване на носа и ycmama при кашляне със салфетка, която се изхвърля. След контакт със секретите при кихане или кашляне ръцете да се измиват със сапун и топла вода за 20 секунди или се дезинфектират с алкохол-съдържащ разтвор.
4. Хоспитализирани паци­енти с респираторни прояви при движение в други сектори или отделения трябва да носят хирургическа маска. ва­жно е тя се обхване не само устата, а и носа.
5. Медицинският персонал също трябва да носи маски. При съмнение за белодробна туберкулоза тя трябва да е тип респиратор.
6. Дискутабилен е ефектът на т. нар. грипни ваканции, които целят да намалят контактите, защото в тези случаи учениците обикновено се събират в кафенета и дискотеки.

Съвсем немаловажно е да се обърне внимание на общата здравна култура, чието изграждане трябва да започне още от ранно детство: редовна физическа активност; прием на плодове и зеленчуци през всички сезони; ограничение на солта и селе­ните, животинските, тестените и сладките храни; разумен прием на алкохол; отказ от цигарите; поддържане на нормално телесно тегло; контрол на кръвното налягане; добра орална хигиена; редовни профилактични прегледи; преодоляване на стреса. За съжаление повечето българи са много далеч от мисълта да водят подобен начин на живот.

Поведение при първи симптоми на грип и остри респираторни инфекции

Въпреки специфичната и неспе­цифична профилактика десетки хиляди души всяка година се заразяват от грип и остри респираторни заболявания. освен средствата на народната медицина като билков чао, затопляне, масажи, плодови сокове, много полезни могат да бъдат препарати, конто съдържат общоукрепващи средства и витамини и такива, които повишават защитните сили на организма.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom