Психо-социална оценка при деца в риск – роля и място на социалния работник

Психо-социална оценка при деца в риск – роля и място на социалния работник
468×60 – top

Брой 9/2020

Й. Негрова
Социален работник в отдел „Закрила на детето“ ДСП – Русе

Основните здравни детерминанти са представени от комплексното действие на различни фактори: наследственост, околна среда, състояние на медицинските и здравни служби, начин на живот. В последните години относителната тежест на поведенческите фактори нараства и има водещо значение при определяне на здравния статус на населението. Този факт придобива още по-голяма важност сред децата и подрастващите, особено в ученическа възраст.
В терапевтичната и социалната работа с деца е необходимо да се прилагат редица умения, които най-общо се характеризират като комплекс от функции или професионални роли. Функциите се реализират в конкретни ситуации, при което се подчиняват на общата цел на социализиращия процес. Една подобна цел е интегриране на неравностойното дете в системата от социални отношения чрез преодоляване на трудностите, а при невъзможност – чрез корекции и компенсации.

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom