Ранен неонатален ултразвуков скрининг на отделителната система

Ранен неонатален ултразвуков  скрининг на отделителната система
468×60 – top

Брой 3/2013

Д-р Р. Масларска2 д. м., доц. д-р M. Лилова1, д-р М. Калайджиева2,
д-р С. Денева2, д-р В. Константинова2, д-р С. Контилска2
1 Клиника по педиатрия – “Токуда Болница София”
2 Отделение по неонатология – “Токуда Болница София”

ИСТОРИЯ  

През 1942 год. д-р Karl Theodore Dussik /Австрия/ представя своята първа публикация върху УЗ изследване на човешкия мозък.
През 50- те години проф. Ian Donald /Шотландия/ развива методика за практическо приложение на ултразвуковото изследване.

Увод

Ултразвуковото изследване е едно от най-разпространените скринингови средства в неонаталната и педиатрична практика.
Ще продължи да се развива с подобряване на технологиите и въвеждането на нови приложения.
Децата са идеално създадени за ултразвуково изследване поради намалената подкожна мастна тъкан, което позволява УЗ изображения в детайл.

Между януари 2007 – август 2011год. УЗ изследване на отделителната система е проведено при 3000 клинично здрави новородени.
От тях 1350 (45%) са момчета и 1650 (55%) са момичета на възраст между 3 и 7 дни по време на провеждане на УЗ изследване

Всички изследвания са проведени с апарат GE, Logiq 200 Pro divaice, със сонда 5 MHz.
Не са използвани медикаменти за седиране.
Изследването е проведено след получаване на разрешение и подписано информирано съгласие от всяка майка.
Средното тегло при раждане е 3 143 гр.
Средната гестационна възраст на децата е 39.2седмици (от 37седмица до 41седмица).

1560 (52%): Цезарово сечение
1440 (48%): нормален механизъм

Резултати

От изследваните 408 деца с аномалии 31 деца (0.9%) са с диагностицирани тежки абнормности, а останалите 377 деца (12.5%) имат лека до умерена дилатация на бъбречния пиелон.

От изследваните 31 деца (0.9%) с тежки аномалии се установяват:
8 деца с високостепенна дилатация на пиелона над 15 мм
11 деца с високостепенна дилатация на пиелона и уретера
3 деца с едностранна бъбречна агенезия (честотата на двустранната агенезия на бъбреците е 1 на 4000 раждания; на едностранната- 1 на 1000 до 5000 раждания)
4 деца с мултикистична дисплазия
1 дете с бъбречна поликистоза (бъбречна поликистоза е установена при сестрата на детето)
4 деца с надбъбречен кръвоизлив- не е бъбречна аномалия – това е съпътствуваща находка

При изследваните 377 деца с дилатация на бъбречния пиелон са направени следните категории:
Лека до умерена хидронефроза (предно- заден пелвичен диаметър м/у 5 и 15мм)
тежка хидронефроза(предно-заден пелвичен диаметър > 15мм)
Протокол за проследяване
Първо УЗ изследване (3-7 дни след раждането)

Умерена дилатация

Повторно изследване след 1 месец (съвпада с поставяне на HBV ваксина)
Липсва дилатация -> Спира проследяването
Персистираща или прогресираща дилатация -> Повторно изследване на три месеца (съвпада с Infanrix ваксина)-> микробиологични изследвания
При наличие на умерена дилатация -> Повторно изследване на 5 месеца
Умерена дилатация -> микционна цистография или венозна урография

Тежка дилатация

Консултация с детски нефролог
Консултация с детски уролог
Допълнителнителни изследвания (магнитен резонанс)
Медикаментозно/

Оперативно лечение

Честотата на дилатацията на бъбречния пиелон е сравнително висока при изследваните новородени деца ( 13.6%).
Във връзка с анатомичните и функционални особености на бъбречната функция при новородените (състояние на относителна „дехидратация“) УЗ изследване на отделителната система се провежда най-рано между 3-ти и 7-ми ден след ражданете (намаляват случаите на недиагностицирана дилатация на бъбречния пиелон).
При много от децата с установена тежка дилатация не се наблюдават клинични симптоми.
Според някои автори пелвичен напречен диаметър над 0.5 см изисква новородените да бъдат изследвани след 2-3 дни, за да не се пропусне сериозна дилатация.
Според нашия протокол са проведени микробиологични изследвания (урокултура)
При децата с тежка дилатация е започвана уроантисептична профилактика още в неонатологично отделение или лечение при положителен резултат от урокултура и данни за уроинфекция
Допълнителни високотехнологични изследвания при децата с тежка дилатация са проведени в края на първия месец от раждането.

Заключение

Настоящото проучване представлява най- големият скрининг за бъбречни аномалии в детската възраст, провеждан в страната до настоящия момент.
Според нашите резултати УЗ скрининг е удобен, неинвазивен и евтин метод за изследване на отделителната система при новородените.
С неговата помощ много субклинично протичащи бъбречни аномалии могат да бъдат диагностицирани рано.
С помощта на УЗ скрининг се дава възможност да се открият новородените с потенциален риск от заболяване и то да бъде предотвратено.
Препоръчва се УЗ на отделителната система да стане рутинно изследване при новородените.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom