Реналните транспортери и индукция на медикаментозна хипеурикемия като самостоятелен сърдечно-съдов рисков фактор

Реналните транспортери и индукция на медикаментозна хипеурикемия като самостоятелен сърдечно-съдов рисков фактор
468×60 – top

Брой 9/2018

Д-р В. Попова, Доц. д-р З. Въжев, Проф. д-р А. Баталов, Д-р С. Попова,
Д-р К. Краев, Д-р А. Иванов

Катедра по пропедевтика на ВБ, Клиника по ревматология УМБАЛ “Каспела“, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив
Катедра сърдечна и съдова хирургия, Клиника по кардиохирургия УМБАЛ “Св. Георги“, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив

Пикочната киселина е слаба органична киселина, краен продукт от разграждането на пурините. Има доказателства за положителна връзка между нивото на MSU (monosodium urate crystals) и степента на риска от прояви на коронарна болест на сърцето. MSU е свързан с повишен риск от метаболитен синдром, сърдечно-съдови събития, остри усложнения на мозъчно-съдова болест, хипертония и бъбречни заболявания. Хиперурикемията представлява резервен маркер за високи нива на увреждащ оксидативен стрес, свързан с повишена активност на ксантиноксидазата. Медикаментите, индуциращи хипеурикемия, трябва да се вземат предвид при нейното установяване. Всъщност, хиперурикемията е значителен предсказващ фактор и се явява като самостоятелен рисков фактор за исхемична болест на сърцето и мозъчно-съдова болест.

КупиАбонамент

468×60 – bottom

Подобни

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom