Сарком на Капоши – клиничен случай с обзор в литературата

Сарком на Капоши – клиничен случай с обзор в литературата
468×60 – top

Брой 7/2022

Доц. д-р Г. Матеев, д.м., Д-р Р. Янков, Д-р В. Матеева, д.м., Проф. д-р Л. Митева, д.м.
Катедра по Дерматология и венерология, Медицински факултет, Медицински университет – София

Саркомът на Капоши (СК) е ангиопролиферативно, мултифокално, системно заболяване, произлизащо от ендотела на кръвоносните и/или лимфните съдове, с предилекционно засягане на кожата. Заболяването се среща в четири клинични форми – класическа, ендемична, ятрогенна и асоциирана със СПИН. В зависимост от разпространението, лечението е локално или системно с цитостатици, имуномодулатори или прицелна терапия.
Представя се случай на 82-годишна жена с класическа форма на Сарком на Капоши, успешно лекувана локално с криотерапия.

Адрес за кореспонденция:
Дoц, д-р Г. Матеев, д.м.  
Катедра по дерматология и венерология,
Медицински факултет,
Медицински униерситет – София 
ул. ” Св. Георги Софийски” , 1  
1431, София

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom