Брой 1/2018

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е психиатрия и неврология. Началото на броя започваме със статия от проф. д-р С. Хараланов, ас. Р. Димитров и Е. Хараланова, Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – София, УМБАЛНП „Св. Наум“, Първа психиатрична клиника – София, от която ще научите при кои депресии антидепресантите са безполезни и дори опасни.

Следва статия за транскраниална магнитна стимулация – нов метод за лечение в неврологията и психиатрията, автор: доц. д-р М. Радионова, Неврологична клиника, МБАЛ „Александровска“ – София.

В следващите страници на медицинското издание ще имате възможност да прочетете за Окуломоторни биомаркери като белег за ендофенотипна изява на шизофрения; Самоубийствата; Тикове – съвременно разбиране и интервенции; Разговорите за болестта и смъртта в медицинската практика.

В рубриката „За практиката“ сме включили следните практични и полезни статии: Свръхактивен пикочен мехур – честота, патофизиология, клиника, диагностика и лечение; Инфекциите на уринарния тракт – проблем в ежедневната практика с все по-водещо значение; От безсилието до пълната победа над хроничната ХСV инфекция; Мястото на Protopic в проактивната терапия на атопичен дерматит; Микронизиран бета глюкан с висока чистота – клинични предимства.

В броя сме поместили тест по клиничен случай – практическа употреба на базален инсулин.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг