Брой 1/2020

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е психиатрия и неврология.

Началото на броя поставяме със статия на тема: Негативни и псевдонегативни симптоми при шизофрения: особености на механизмите и възможностите за лечение, автори: проф. д-р Св. Хараланов д.м. и клин. псих. Ев. Хараланова, д.кл.пс.

От авторската статия на доц. д-р М. Райчева, д.м., К. Стоянова, психолог, доц. д-р Ш. Мехрабиан-Спасова, д.м. и акад д-р Л. Трайков, д.м.н. ще научите повече подробности за ранната диагноза на когнитивен дефицит – предизвикателства пред общопрактикуващия лекар.

Следващата статия дава подробна информация за връзката между диабет и депресия, автор: д-р Ж. Апостолов, д.м., Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Варна.

Темата на броя продължаваме със следните статии: Разстройство с дефицит на вниманието и/или хиперактивност (РДВХ, ADHD) – същност, диагноза, интервенции; Лечение на болката и тревожността при пациентите с диабетна полиневропатия в общата медицинска практика с прегабалин; Лечебната връзка – трансферът към лекаря и неговия контратрансфер; Епидемиология на социално значимите заболявания.

В рубриката „За практиката“ сме включили следните практични статии: Приложение на Migrenon при мигрена в детската възраст, автор: д-р Г. Павлов, педиатър, Пазарджик; Показания на локален Tacrolimus (Protopic), автор: д-р Ж. Димитрова, гл. ас., УНС Дерматовенерология МУ – Варна, Аджибадем Сити Клиник МЦ – Варна; В очакване на грипна вълна, автор: проф. д-р Хр. Одисеев.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Предизвикателства при идентифициране и лечение на двигателни усложнения, причинени от болест на Паркинсон (продължение от бр. 12/2019 г.).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг