Брой 1/2022

3.00лв.

Водеща тема в този брой на списание GP News е неврология и психиатрия.

Броят започва с някои практични въпроси за деменциите, автори: д-р М. Вълкова, д.п., доц. д-р В. Гергелчева, д.м.

От следващата авторска статия ще научите повече подробности за генетичната епилепсия с фебрилни гърчове плюс, автори: д-р И. Александрова, д.м., проф. д-р В. Божинова, д.м.

Темата на броя продължава със следните авторски статии: Неврологични изяви при деца със синдром на Down; Ранни малкомозъчни атаксии; Диференциална диагноза на епилептичните пристъпи в детска възраст; Tревожни разстройства в детството; Разграничаване между болестен процес и психоза при шизофрения: ключ към загадките на раздвоената психика; Възможности за психотерапевтични интервенции при шизофрения; Телесният израз на психичното страдание.

Следват полезни статии за клиничната практика: Роля на Imunobor Kids Syrup при орофарингеални заболявания в условията на пандемия от Covid-19, автор: доц. д-р Ц. Цолов, оториноларинголог, Началник на отделение по детскa оториноларингология, УМБАЛ „Царица Йоана” ИСУЛ – София и Съвременни концепции за правилната диагностика на артериалната хипертония, автори: проф. д-р С. Тишева, д.м.н., д-р К. Господинов, Кардиологична клиника, МУ – Плевен.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Наследствен ангиоедем – въведение и пациентска анамнеза.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг