Брой 10/2021

3.00лв.

Водеща тема в този брой на списание GP News е урология и нефрология.

От първите страници на броя ще научите повече информация за хронично бъбречно заболяване – дефиниция, диагностика и контрол, автори: д-р П. Мегеров, д-р Ж. Филипов, д-р Б. Златков, д-р И. Маринова, д-р В. Йорданова, д-р М. Стефанов, проф. д-р Е. Паскалев, Клиника по нефрология и трансплантология, МБАЛ “Лозенец” – София.

Началото на броя продължава със статия за хроничен инкрустиран цистит, предизвикан от „скритата инфекция“ Corynebacterium urealyticum – преглед на литературата и два случая от практиката.

Следва статия с повече подробности за протеинурия – норма, патология, видове, клинично значение.

Темата на броя продължава със следните авторски статии: Вирусни инфекции и бъбрек; Доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ); Спешни състояния в урологията; Периоперативна профилактика с еднократна доза цефалоспорин трета генерация при пациенти, подложени на трансректална биопсия на простатна жлеза; Флексибилна цистоскопия – съвременни перспективи и приложение в урологичната амбулатория; Мъжкият фертилитет и Covid-19 (COVID-19 или SARS-CoV-2). Преглед на литературата; Лапароскопска аденомектомия на простатна жлеза – алтернатива на класическата операция; Мeмбранозна нефропатия; IgA гломерулонефрит; Ретроградна интраренална хирургия (RIRS) – индикации и клинично приложение в съвременната урологична практика.

Следва полезна статия за практиката с повече подробности за ролята на Imuflam при лечение на COVID-19 и в периода ПОСТ-COVID, автор: д-р Н. Шекерова Пулмолог – Сливен.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Пневмококовото заболяване в практиката (продължение от бр. 9/2021).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг