Брой 10/2015

3.00лв.

Водеща тема в този брой на списание GP News е ендокринология с подтеми фармакология и гастроентерология. В първите страници на медицинското издание сме включили любопитна статия за Акантозис нигриканс – алармиращ здравен симптом, както и интересен клиничен случай на дете с високостепенно затлъстяване при вродена аномалия на ЦНС. От доц. д-р К. Праматаров, МФ, СУ “Св. Климент Охридски” – София, ще научите кои са основните кoжни проблеми при затлъстяване.

В рубриката “Нашето интервю” проф. д-р Здравко Каменов, ръководител Клиника по ендокринология в УМБАЛ “Александровска”, МФ, МУ – София, разкрива интересни подробности и обобщава основните стъпки за превенция на диабета.

В следващите страници на броя сме включили публикация за връзката между остеопорозата и глутеновата ентеропатия. Проф. д-р Н. Гочева и проф. д-р Д. Таков, кaтедра Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА – София, разглеждат детайлно диагностиката и поведението при механичен иктер. Броят продължаваме със статия за глутеновата ентеропатия. От страниците на специализираното издание ще разберете защо бета-глюканите са предпочитани за профилактика и лечение на инфекциите в детската възраст. Проф. д-р Н. Бояджиева и д-р М. Варадинова описват подробно фармакогенетичните особености в лечението на синдром с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD). В броя сме публикували и любопитна статия за кафето като източник на антиоксиданти.

В рубриката “В помощ на фармацевтите” доц. д-р И. Николова, гл. ас. Ю. Войников и маг. фарм. Л. Маринов, от Фармацевтичния факултет към МУ – София, разглеждат хипоталамо-хипофизарните хормони и тяхното повлияване.

В рубриката “За практиката” ви представяме интересна и практична информация за ролята на Malassezia globosa при псориазис и приложението на GinGira Zn Pyrithione.

В статията си, посветена на вирусите, проф. д-р З. Кълвачев представя любопитни факти за хепатитните вируси – С, D и Е.

В този брой на списанието ви представяме клиничен случай на пациент със затлъстяване.

Всички статии в списание GP News са подготвени от доказани специалисти, които имат необходимия клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг