Брой 11/2022

3.00лв.

Броят започва с две авторски статия, свързани с метаболитния синдром: „Метаболитен синдром и новостите, които могат да променят играта“ и „Метаболитният синдром през призмата на новите терапевтични възможности“, автори д-р И. Богомилов, д-р В. Михнева, проф. д-р И. Даскалова, д.м., д.м.н., Клиника „Ендокринология и болести на обмяната“, ВМА – София, Катедра „Фармакология и токсикология“, МУ – София.

Следващата авторска статия насочва вниманието към оценката на метаболитни маркери при пациенти след бариатрична хирургия: автори: д-р Д. Миронова, д-р В. Михнева, проф. д-р Ив. Даскалова, д.м., д.м.н., д-р И. Богомилов, Клиника по Вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Анна“ – София, Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, ВМА – София.

Темата на броя продължава със следните авторски статии: Хипoтиреоидизъм и бременност; Диабетна нефропатия, диагностични маркери, нови перспективи; L-цистеин като хранителна и технологична добавка – медико-биологични ефекти и здравна безопасност; Хранителни навици и затлъстяването – игра на мозъчния серотонин и допамин; Нови насоки във фармакотерапията на затлъстяването чрез второ поколение анти-обезни лекарства.

В рубриката „За практиката” сме включили следната практична статия: Erythema induratum of Bazin, автори: доц. д-р В. Кантарджиев, д.м., д-р Е. Хаджиева, д-р В. Брощилова, Клиника по дерматология и венерология, ВМА – София.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Лечение на ендокринни състояния (продължение от бр. 8/2022).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Описание

Централна тема в този брой на списание GP News е ендокринология.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг