Брой 11/2016

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е урология и нефрология. Броят започваме със статия от проф. Б. Делийска, Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” – София, от която ще научите повече подробности за лечението на хиперурикемията. Следва статия, посветена на интерстициалният цистит – социално значимо заболяване с неясна етиология и трудна диагноза, написана от авторски колектив от Отделение по урология, МБАЛ ”Токуда Болница – София”.

В рубриката “Нашето интервю” проф. Петър Симеонов, Национален консултант по урология, раказва за бъбречните трансплантации и урологичното здраве на българите.

Темата на броя продължаваме със статия от д-р Т. Цанова, П. Митева и д-р Д. Русинов, Клиника по детска нефрология и диализа, СБАЛДБ – София, за острото бъбречно увреждане (остра бъбречна недостатъчност) в детската възраст. В следващите страници на броя сме включили полезна информация за неспецифичните възпалителни заболявания на мъжката полова система, полово предавани инфекции и инфертилитетът при мъжа, и нощна енуреза. Д-р Михайлова, общопрактикуващ лекар от гр. Хасково, споделя своя личен опит от приложението на Imunobor Uro за лечение и профилактика на уроинфекции в клиничната практика.

В рубриката “В помощ на фармацевтите” доц. И. Николова, ас. Л. Маринов и гл. ас. Ю. Войников, Фармацевтичен факултет към МУ – София, описват лекарствата, предизвикващи фоточувствителност.

В рубриката “За практиката” сме включили публикация за екземата като едно от най-честите кожни заболявания в общата практика, автори – гл. ас. д-р В. Павлова и д-р М. Шахид. От проф. Хр. Одисеев ще научите интересни факти за зика вирусна инфекция – нова заплаха за човечеството.

Проф. З. Кълвачев разглежда инфекциите на пикочните пътища: микоплазми и уреаплазми.

В броя сме включили клиничен случай, свързан с подхода при лечение на мигрена: неорални триптани.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг