Брой 1/2017

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е пулмология. Броят започваме със статия на тема „Новости в епидемиологията, диагностиката и лечението на белодробната тромбоемболия“, създадена от авторски колектив от Клиника по Белодробни болести, МУ Варна, МБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Следващата статия е посветена на Синдрома на припокриване астма – ХОББ, автори: доц. В. Юрукова и д-р М. Михайлов.

В рубриката “Нашето интервю” проф. Koста Костов, Национален консултант по белодробни болести, Началник на Клиника по белодробни болести, ВМА – София, разказва за проблемите в здравеопазването и впечатленията от работата с общопрактикуващите лекари.

Темата на броя продължаваме със статия за инфекциите на горните дихателни пътища. В следващите страници на броя сме включили полезна информация за ХОББ в първичната амбулаторна практика. Автори на статията са екип специалисти от Клиника по пулмология МБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Доц. Н. Стоева и д-р Д. Стоянова, Отделение по пневмология, МБАЛ „Токуда Болница София“ – София, представят кратък обзор на идиопатичната белодробна фиброза.
Доц. В. Юрукова и д-р Д. Димитрова, Клиничен Център по белодробни болести, СБАЛББ ”Света София” ЕАД, МУ София, описват методите за постигане на добър контрол на симптомите и редукция на риска при бронхиална астма.

В рубриката “За практиката” сме включили публикация за приложението на Daivobet Gel при псориазис на скалпа, автор: доц. Д. Грозева, главен асистент – Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, Русенски Университет „Ангел Кънчев“ – Русе. От доц. Д. Попова и д-р Б. Страхилова, Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, ще научите повече подробности за приложението на Calorex при наднормено тегло и затлъстяване.

В броя сме включили тест по клиничен случай, свързан с използване на качествени измервания за оптимизиране отговора на лечение на голямо депресивно разстройство.
Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг