Брой 2/2018

3.00лв.

Водеща тема в този брой на списание GP News е педиатрия. Броят започваме със статия от доц. д-р И. Дойков и проф. д-р Д. Вичева, Катедра по Оториноларингология, МФ, МУ – Пловдив, за клинично поведение при инфекции на ГДП в детската възраст.

Следва статия за хронична кашлица в детска възраст от авторски колектив от Клиника по педиатрия, УМБАЛ “Александровска” ЕАД, МУ – София.

В следващите страници на медицинското издание ще прочетете за употребата на антибиотици при кашлица в детска възраст; имуностимулация при респираторни инфекции в детска възраст; пневмонии в предучилищна възраст; значението на левкотриеновите антагонисти в лечението на алергичния ринит и бронхиалната астма; ползи от включването на Imunobor Broncho като част от профилактиката и лечението на острите респираторни заболявания на горните дихателни пътища.

В броя сме поместили статия за лимфангиом на шията (кистичен хигром), автор проф. д-р Огнян Бранков, Хирургична клиника, Аджибадем Сити Клиник, болница Токуда – София, както и статия за чужди тела в дихателните пътища в детската възраст, автор проф. д-р П. Переновска, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София.

От нашите авторитетни автори ще научите повече подробности за торакална ехография при бронхиолит; вирусен миокардит в детска възраст; диагностична стойност на срединната томография при туберкулозното заболяване в детска възраст; значимост на симптома – кашлица; алгоритъм за интерпретация на спирометрията при деца с астма и нормален FEV1; новата персонална медицина за бронхиална астма; мястото на глюкокортикостероидите при лечение на бронхиална астма в детска възраст; изследване на белодробната функция при деца с деформации, засягащи гръдната клетка; нарушения в храненето и изоставане във физическото развитие при деца с вродени сърдечни малформации; инхалаторен адреналин за лечение на остър ларинготрахеит в детска възраст; бариерната функция на кожата – основен фокус в лечението на дерматологични проблеми в детската възраст.

В броя сме включили тест по клиничен случай – практическа употреба на базален инсулин (продължение от бр 1/2018 г.).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг