Брой 4/2019

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е гастроентерология с подтема педиатрия.

Броят започваме с полезна информация за синдрома на цикличното повръщане, автор: проф. д-р И. Коцев, д.м.н., Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

От първите страници на медицинското издание ще научите повече подробности за хроничните хепатити и чернодробна цироза, и неалкохолната чернодробна болест и метаболитен синдром.

В началото на броя сме включили и статия с автор д-р М. Конакчиева, Клиника по гастроентерология, Военномедицинска Академия – София на тема „Пациенти след чернодробна трансплантация – проследяване и усложнения“.

От следващата авторска статия ще научите повече подробности за проблема чужди тела в респираторния тракт при децата, автор: проф. д-р П. Переновска, д.м.н., Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София.

Подтемата на броя продължаваме със следните статии: „Контрол на астмата в детска възраст GINA 2018“, „За практиката: бронхопулмонална дисплазия при недоносени деца“, „Фактори, свързани с рискове за развитие на астма в детска възраст GINA 2018“, „Най-чести увреждания на бинокуларното зрение“.

В рубриката „За практиката“ сме включили практични статии на тема: „Ефект на Entan при онкологично болни пациенти с лимфна стаза“ и „Роля на вехикулума за мощността на локалните кортикостероиди в дерматологичната практика“.

В рубриката „В света на вирусите“ сме публикували статия от д-р Хр. Христов, с подробности за заразните молуски.

В броя сме публикували тест по клиничен случай – Подход при пациенти с болки в ставите (продължение от бр. 3/2019).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг