Брой 5/2018

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е кардиология. Началото на броя започваме със статия от екип специалисти от Клиника по Кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, МУ – София, на тема: Резидуален сърдечно-съдов риск при пациенти на липидопонижаваща терапия. Следват статии за Ендоваскуларна терапия на аортата и клинична картина; Терапевтично поведение при остър перикардит; Артериална хипертония в старческа възраст.

От следващите страници на медицинското издание ще научите повече подробности за новите антидиабетни медикаменти и сърдечносъдов риск; Двойна и тройна антитромбозна терапия при пациенти, подложени на перкутанна коронарна ангиопластика; Нови орални антикоагуланти за профилактика на мозъчен инсулт и системен емболизъм при неклапно предсърдно мъждене; Лечение при пациенти с предсърдно мъждене – мястото на катетърната аблация; Сърдечна недостатъчност и нестероидни противовъзпалителни средства.

В броя сме поместили практични статии за диабетната ретинопатия, автор: д-р М. Минева, офталмолог, Специализирана очна практика – Пловдив и дългосрочен контрол за високо качество на живот при атопичен дерматит – нови данни, автор: проф. д-р Д. Господинов, д.м.н., Ръководител катедра Дерматология, Венерология и Алергология, Факултет по медицина, МУ – Плевен.

В рубриката „В света на вирусите“ сме публикували статия от проф. д-р Хр. Одисеев за жълтата треска.

В броя сме включили тест по клиничен случай – Подход и лечение на късна дискинезия.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг