Брой 6/2018

3.00лв.

Водеща тема в този брой на списание GP News е урология и нефрология. Началото на броя започваме със статия за диагностичния подход при хематурия, автор: проф. д-р С. Николов, д.м., Клиника по обща урология, Катедра по урология и нефрология, ВМА – София. Следва статия от проф. д-р Б. Делийска, д.м.н., Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – София, от която ще научите повече подробности за взаимодействието между билкови лекарства и медикаменти.

Броят продължаваме със статия за новите терапевтични насоки при рака на простатната жлеза. В следващите страници на медицинското издание сме включили полезна информация за биопсия на простатната жлеза в ежедневната практика и сексуалната дисфункция при мъжа.

Следват статии за Скрининг на пациенти с клинична диагноза фамилна хиперхолестеролемия в Пловдив и региона – първоначални данни; Уринен генетичен тест SelectMDx за диагностика на рак на простатната жлеза – начален клиничен опит; Профилактика на рецидиви на уроинфекции при деца.

В броя сме поместили практични статии за Сложността на „смесената“ депресия: обща клинична презентация, автор: д-р Р. Мандова, Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ-Варна, МЦ Медикал плюс – Варна

и Роля на антибиотика при локално лечение на обострен атопичен дерматит, автор: д-р А. Гюрова, дерматолог УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.

В рубриката „В света на вирусите“ сме публикували статия от проф. д-р Хр. Одисеев за коронавирусите.

В броя сме включили тест по клиничен случай – Подход и лечение на късна дискинезия (продължение от бр. 5/2018 г.).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг