Брой 6/2020

3.00лв.

Водеща тема в този брой на списание GP News е дерматология.

Броят започваме със статия от проф. д-р Л. Митева, д.м., д-р Й. Пожарашка, Катедра по дерматология и венерология, МУ – София, които разглежат темата за Аcne neonatorum.

Следва статия за епидермалните невуси – клинична, хистологична и генетична характеристика, авторски колектив: д-р М. Сълева, доц. д-р Л. Дурмишев, д.м., проф. д-р К. Хас, проф. д-р М. Балабанова, д.м., проф. д-р Л. Митева, д.м.

В броя сме включили и полезна статия за метаболизма на псориазиса – корелации между хомоцистеин, метионин, спермидин и спермин в слюнка, серум и кожа.

По актуалната тема за коронавируса сме публикували статия за преценка на риска при дерматологични пациенти на лечение с имуносупресивна терапия, биологични средства, малки молекули и други лекарства, използвани по време на пандемията с COVID-19, автори: доц. д-р Ж. Казанджиева, д.м., доц. д-р Р. Дърленски, д.м., чл. кор. проф. д-р Н. Цанков, д.м.н.

Темата на броя продължаваме със следните статии: Дерматологични прояви при системен лупус еритематозус; Фитофотодерматит от Dictamnus albus; Ритуксимаб в лечението на пемфигус вулгарис; Имунопатогенеза и имунобиологично лечение на атопичен дерматит – съвременен поглед; Какво да си припомним за атопичния дерматит и неговото лечение?; Радиационно-индуцирана локализирана склеродермия, асоциирана с борелиоза; Eфективност на нов затоплящ гел при пациенти с първичен феномен на Рейно; Проучвания върху алергодерматозите във Варненски регион; Синдром на Sweet – диагностични затруднения; Лечение на тежки форми на acne vulgaris с isotretinoin (Roaccutane); Приложение на UV A1 в дерматологията.

В рубриката „За практиката“ сме включили статия за приложението на Imunobor Protect при респираторни инфекции в клиничната практика, автор: Д-р Л. Михайлова, педиатър ДКЦ 2 – Хасково.

От рубриката „Света на вирусите” ще научите повече подробности за ролята на аденовирусите в генетичната терапия на Алцхаймер.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Хронична фаза на хронична миелоидна левкемия (CP-CML): започване и спиране на терапията.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг