Брой 7/2021

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е офталмология.

От първите страници на броя ще научите повече подробности за диагнозата и поведението при пигментна глаукома, автор: акад. д-р П. Василева, д.м.н., СОБАЛ „Акад. Пашев“ – София.

Следва статия от доц. д-р Р. Христова, д.м., Българо-aмерикански очен център ”Пролайт” на тема „Kaк и кой трябва да контролира диагностиката и терапията на глаукомно болните”.

В броя сме включили полезна информация за алергичните конюнктивити, автори д-р В. Маринов, проф. д-р Н. Сивкова, Катедра по очни болести, Медицински Факултет, Медицински Университет – Пловдив, Университетска очна клиника, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив.

Темата на броя продължаваме със следните авторски статии: Алергични конюнктивити – патофизиология, диференциална диагноза, нови терапевтични подходи; Синдром на сухо око – симптоми, причини, лечение; Covid-19 и сухо око (Представяне на клиничен случай); Възможности за корекция на рефракционните аномалии; Aнизометропия в детска възраст; Препоръки за профилактика на очни заболявания при деца в предучилищна възраст; Стеноза на лакрималния канал при новородени; Очни прояви при придобит сифилис; Ендотелна дистрофия на Фукс; Как да предпазим очите си от слънцето през летните месеци?.

Следва полезна статия за практиката, от които ще научите повече подробности за приложението на Ocolut Combi при пациенти със субективни зрителни нарушения, автор: д-р М. Радева, офталмолог – Разград, д-р А. Райчев, Нaчалник отделение по очни болести МБАЛ – Разград.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг