Брой 7/2017

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е педиатрия и пулмология. Началото на броя започваме с две статии от проф. П. Минчев, Университетска Детска Клиника по Белодробни Болести, МБАЛББ „Св. София” – София, от които ще научите повече подробности за основните направления в детската пневмология и бронхиалната астма в детска възраст.
Броят продължаваме със статия за алергичния риносинуит – диагностичен и терапевтичен алгоритъм в детска възраст, автор: д-р А. Спасова, ас., Университетска детска клиника по Белодробни болести, МБАЛББ ”Света София” – София, като и статия за облитериращия бронхиолит, автор: д-р С. Соколова, гл. ас., Университетска детска клиника по Белодробни болести, МБАЛББ ”Света София” – София.
В следващите страници на медицинското издание сме включили информация за пасивното тютюнопушене – рисков фактор за бронхиална обструкция в детска възраст, автор: доц. Св. Велизарова, Университетска Детска Клиника по Белодробни Болести, МБАЛББ ”Света София” – София.
От останалите авторски статии на доц. Св. Велизарова ще научите повече подробности за: диагностичната стойност на кожния туберкулинов тест на Манту; имунологичната основа на IGRA тестовете – значение на комплексната диагноза на туберкулозното заболяване; интоксикационен синдром при туберкулозно заболяване в детска възраст; мястото и ролята на ОПЛ в провеждане на реимунизацията с БЦЖ.
Следват статии за латентна туберкулозна инфекция – принципи на диагноза и съвременна химиопрофилактика; туберкулозен спондилит в детска възраст; туберкулоза с множествена лекарствена резистентност.
В броя сме включили полезни практични статии за усъвършенствани иновативни емолиенти и хидратанти в клиничната практика, автори: д-р Н. Боянова и д-р М. Шахид; приложение на Imunobor Biotic за поддържане на вагиналната екосистема, автор: д-р С. Татарова, акушер-гинеколог – Бургас.
В рубриката „В света на вирусите“ проф. Хр. Одисеев представя информация за човешкия имунодефицитен вирус.
В броя сме включили тест по клиничен случай, свързан със срещаните предизвикателства при екзокринна панкреатична инсуфициенция (продължение от бр. 5/2017).
Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг