Брой 8/2018

3.00лв.

Водеща тема в този брой на списание GP News е ендокринология. От първите страници на броя ще научите повече подробности за синдромът на поликистозните яйчници – най-честата ендокринна патология при жените в репродуктивна възраст, автори: д-р П. Кабакчиева, проф. д-р З. Каменов, д.м., д.м.н, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София.
Следва статия от д-р Н. Недева и д-р Т. Каменова, Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ – София, на тема Затлъстяване без метаболитни нарушения – мит или реалност.
Броят продължаваме със статия за ендокринни нарушения в неонаталния период. В следващите страници на медицинското издание сме включили полезна информация за нoв метод за диагностика на ранни промени във функцията на зрителния анализатор при пациенти със захарен диабет.
Следват статии за Медикаментозно лечение на затлъстяването; Витамин Д – от древността до настоящето; Mиопия – съвременни възможности за контрол; Претромбоза на централна ретинална вена – възможности за предотвратяване на усложнения; Венозни оклузии на ретината – връзка със системни заболявания.
В броя сме поместили практични статии за Пруритус – съвременни патогенетични аспекти и терапевтични възможност, и Псориазис – симптоми, форми на заболяването и ползата от хелио- и таласотерапия.
В рубриката „В света на вирусите“ сме публикували статия от проф. д-р Хр. Одисеев за вирусната треска Ласа.
В броя сме включили тест по клиничен случай – Избор на терапевтичен подход при пациенти с подагра (продължение от бр. 7/2018).
Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг