Брой 9/2018

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е ревматология и ортопедия. Началото на броя започваме със статия за нoвите хоризонти във фармакологичното лечение на подаграта. От първите страници на броя ще научите повече подробности за съвременните терапeвтични средства за лечение на хроничните възпалителни ставни заболявания, автори: доц. д-р Ц. Петранова, д.м. доц. д-р И. Шейтанов, д.м., Клиника по Ревматология, УМБАЛ ”Св. Ив. Рилски”, МУ – София.

Следва статия от д-р Д. Янева-Бичовска, УМБАЛ „Света Анна“ АД – София, на тема Ревматични прояви при злокачествени заболявания.

Броят продължаваме със статия за Ентези и ентезопатии – „малките големи“ в ревматичните заболявания ендокринни нарушения в неонаталния период. В следващите страници на медицинското издание сме включили полезна информация за реналните транспортери и индукция на медикаментозна хипеурикемия като самостоятелен сърдечно-съдов рисков фактор.

Следват статии за Счупвания на ключицата при колоездачи; Остеоартроза (Osteoartrosis); Възпаление на клепачите – нови диагностични и лечебни възможности.

В броя сме поместили практични статии за Цялостно решение за имунитет и Предизвикателството акне.

В рубриката „В света на вирусите“ сме публикували статия от проф. д-р Хр. Одисеев за норовирусните гастроентерити.

В броя сме включили тест по клиничен случай – Ходжкинов лимфом.
Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг