Брой 9/2020

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е ревматология.

Началото на броя започваме със статия за сoнографска оценка на извънставна патология в ревматологията, автори: д-р Р. Несторова, д-р П. Тодоров, д-р Цв. Петранова, от която ще научите, защо този образен метод все повече навлиза в ревматологичната практика през последните години.

Броят продължаваме с актуалната тема за коронавирусната инфекция и поведението в ревматологичната практика, автор: д-р В. Попова д.м., МУ – Пловдив, Медицински факултет, Клиника по ревматология УМБАЛ ”Каспела” – Пловдив.

От следващата авторска статия ще научите повече подробности за лумбалната сколиоза при възрастни пациенти, автори: д-р Н. Кирилов, Доц. д-р С. Тодоров, д.м., Доц. д-р Н. Николов, д.м., Медицински Факултет, МУ – Плевен.

Броят продължаваме със следните авторски статии: Системен лупус еритематодес (СЛЕ) и антинуклеарни антитела (АНА) – от науката до практиката; Системен лупус еритематозус – ролята на ОПЛ в диагностиката, лечението и проследяването на болестта; Остеопорозата – епидемиология, определение и роля на фрактурния риск в първичната медицинска помощ.

В рубриката „За практиката“ сме включили няколко статии в полза на клиничната практика: Кое предизвиква умората при работа с компютър?, автор: д-р С. Дикова, СБАЛОБ “Зора ООД” – София; Коронавирусна инфекция SARS-CoV-2 в детска възраст, автор: д-р А. Ничева, Детска Клиника, Втора МБАЛ – София; Психо-социална оценка при деца в риск – роля и място на социалния работник, автор: Й. Негрова, Социален работник в отдел „Закрила на детето“ ДСП – Русе; Приложение на Kamagra като дългосрочно природно решение за сексуални нарушения при мъже и жени, автори: доц. д-р С. Стратев, д-р П. Димитров, Урологична клиника, УМБАЛ „Г. Странски”; Изолиране на коронавируси от сперматозоиди на болни от COVID-19, автор: проф. д-р Х. Одиссеев, д.м.н.

В броя сме публикували хипотетичен тест по клиничен случай – Свеждане до минимум влиянието на нежелани събития, свързани с имунитета и максимизиране на ефикасността: Неврологичната токсичност (продължение от бр. 8/2020).

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг