Брой 9/2021

3.00лв.

Централна тема в този брой на списание GP News е ревматология.

Началото на броя започваме със статия от проф. д-р Д. Байкова, д.м., специалист по Хранене и диететика, МЦ „МАРКОВС“ – София, от която ще научите повече подробности за хранителния модел в алгоритъма на комплексната превенция на COVID-19.

Следва статия за влиянието на COVID-19 пандемията върху персонала и неговия подбор в социалния и бизнес сектор, автор: Й. Негрова Ph.d., Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Катедра „медико-социални науки“.

Темата на броя продължаваме със следните авторски статии: Поведение за ваксинация срещу SARS-COV-2 при пациентите с ревматологични заболявания; Кога да потърсим консултация с ревматолог?; Диагностични и прогностични възможности на ултразвуковото изследване при синдрома на Cьогрен; HAYDE при пост-Covid-19 синдром; Koнтраст-усилена ехография през погледа на ревматолога; Терапия с автоложна, обогатена с тромбоцити плазма, при хронични болки в гърба и кръста.

Следват полезни статии за практиката:

Ролята на витамин Д в патофизиологията на инфламаторните дерматози, автор: доц. д-р В. Брощилова, д.м., Клиника по дерматология и венерология, ВМА – София;

Пангенотипни режими и улеснен подход в диагностиката и лечението на хроничната HCV-инфекция, автори: д-р М. Петкова, д-р Х. Пенчев, проф. д-р К. Антонов, д.м.н., проф. д-р Р. Николов, д.м., Клиника по Гастроентерология на УМБАЛ „Св.Иван Рилски“ – София;

Триглицеридите – новопоявил се стар таргет, автор: доц. д-р Л. Владимирова-Китова Клиника по кардиология, Медицински факултет, МУ – Пловдив, Университетска болница „Свети Георги“ – Пловдив;

Недостиг на терапевтични възможности при хипертриглицеридемия, автор: доц. д-р Л. Владимирова-Китова Клиника по кардиология, Медицински факултет, МУ – Пловдив, Университетска болница „Свети Георги“ – Пловдив;

Oтносно хипотезата за излизането на SARS-CoV-2 oт лаборатория, автор: проф. д-р Хр. Одисеев, д.м.н;
Реинфекции на Covid-19, автор: проф. д-р Хр. Одисеев, д.м.н.

От доц. д-р Д. Паскалев, д.м. и доц. д-р Д. Радойнова, д.м, МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, ще научите любопитни исторически факти за смъртта на Иван Вазов.

Всички статии в списание GP News са подготвени от авторитетни наши и чуждестранни специалисти с богат клиничен опит и може да бъдат полезни при подготовка на студенти, курсисти и специализанти.

Допълнителна информация

Тегло 0.170 кг