Тетралогия на Фало – анатомия, хемодинамика, диагноза и лечение

Тетралогия на Фало – анатомия, хемодинамика, диагноза и лечение
468×60 – top

Брой 5/2022

Д-р З. Василева,
Проф. д-р А. Кънева, д.м.н.
Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница – София

Тетралогията на Фало представлява 5-10% от всички вродени сърдечни малформации и е най-честият цианотичен порок, който всеки общопрактикуващ лекар трябва да познава. Това е един от сърдечните пороци, който може да се диагностицира чрез фетална ехокардиография в 16-18 гестационна седмица. Пренаталната диагноза не може да предостави точна информация за еволюцията на аномалията, тъй като е възможно леките форми да прогресират до пулмонална атрезия до края на бременността.
В настоящата статия се описват детайлно анатомията, хемодинамиката, диагнозата и лечението на тетралогията на Фало.

Адрес за кореспонденция:
Д-р З. Василева,
Проф. д-р А. Кънева, д.м.н.
Клиника по детска кардиология,
Национална кардиологична болница – София
ул. „Коньовица“, 65
1309, София

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom