Ускорено възстановяване постоперативно при тонзилектомия и аденоидектомия Imunobor Protect – нови данни

Ускорено възстановяване постоперативно при тонзилектомия и аденоидектомия Imunobor Protect – нови данни
468×60 – top

Брой 3/2020

Д-р К. Атанасова, оториноларинголог
УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен

Тонзилектомия и аденоидектомия като терапевтични методи се развиват вече стотици години, но добиват широка популярност в началото на XX-ти век като превантивно лечение на фаринготонзилити, причинени от бета хемолитичен стрептокок от група А и неговите усложнения – ревматични и сърдечни заболявания.(1) През последните 50 години приложението на мощни антибиотици и по-специално на пеницилин, както и развитието на оперативните и анестетични техники при тонзилектомия и аденоидектомия, намали заболеваемостта от рекурентни стрептококови инфекции и ревматизъм. Индикациите за тонзилектомия и аденоидектомия се базират на дългогодишни метаанализи, които формират прецизни критерии за клиничната практика.

Основните са дихателни нарушения по време на сън и рецидивиращи орофарингеални инфекции.(2,3,4,5) Въпреки, че съвременните хирургични интервенции при отстраняване на тонзилите и аденоидната вегетация са безопасни, все още съществуват постоперативни усложнения и по-специално след тонзилектомия. По тази причина терапевтичните цели след тонзилектомия са овладяване на болковия синдром, намаляване риска от периоперативно кървене и постоперативна дехидратация. Според данни от собствени проучвания на Университетската клиника по оториноларингология в град Плевен болковият синдром и отока на мезофарингса при орофарингеални инфекции успешно се овладява с Imunobor Protect във висок дозов режим.(6)

Imunobor Protect осигурява бърза локална аналгезия, мощно антивирусно, антибактериално и антимикотично действие, блокира механизма на заразяване като същевременно запазва нормалната биологична бариера в устната кухина. Не на последно място Imunobor Protect е в удобни таблетки за смучене с депо действие и отличен профил на безопасност и при висок дозов режим. Imunobor Protect съдържа микронизиран beta glucan 93% – 30 mg, витамин C – 40 mg и екстракт от R. canina – 10 mg. Микронизираният beta glucan с най-висока чистота 93% е най-ефективен в групата бета глюкани, поради микронизация, структура, чистота.

Микронизираният beta glucan е с минимум 12 пъти по-висока ефективност спрямо обикновения екстракт, тъй като размерът на частиците при микронизацията съвпада с този на рецепторите на повърхността на макрофагите, а именно 2-4 микрона. В Imunobor Protect се съдържа beta glucan, екстрахиран от лечебна гъба кладница – pleurotus ostreatus. Този вид beta glucan е с разклонена структура, която е максимално съвместима с рецепторите. От своя страна, високата чистота допринася за по-мощен ефект, поради липса на примеси, респективно липса на препятствие при рецепторното свързване. Микронизираният beta glucan осъществява бърза имунна реакция на ниво първична бариера чрез продукцията на IgA/ sIgA на индуктивни места, вследствие от мигновеното свързване на beta glucan с рецепторите. По този начин се предотвратява пенетрацията на патогени в подлежащите тъкани.

Доказано е, че beta glucan увеличава IgA в слюнката.(7) Екстрактът от rosa canina действa aналгетично, aнтимикробно и противовъзпалително – локално и общо (8). Притежава висока антиоксидантнa активност, чрез която неутрализира от 5000 до 15 000 μmol TE на ден за един човек, а също и селективна цитотоксичност(9). Допълнителните количества на витамин С стабилизират екстракта от rosa canina, стимулират продукцията на интерферон и по този начин инактивират вирусите, увеличават броя на имунните клетки, укрепват съдовата стена и стимулират синтезата на колаген, което повишава резистентността към патогени и ускорява зарастването на раните.

Imunobor Protect в клиничната практика. Нови данни

Новото клинично наблюдение имаше за цел оценка ефекта на Imunobor Protect при пациенти след аденоидектомия и тонзилектомия.

Материали и методи

Включени са 63 пациента след аденоидектомия и тонзилектомия. Наблюдавани са различни възрастови групи, а именно 20 пациента на възраст до 5 години, 19 пациента до 12 години и 24 пациента над 12 години. Пациентите са разделени на две групи. Едната група е на лечение с Imunobor Protect, а другата е без прием на Imunobor Protect. Дозовият режим за деца до 12 години беше определен да бъде 3 x 2 таблетки, а при деца над 12 години – 3 x 3 таблетки.

Ефектът на Imunobor Protect се проследи обективно чрез изследване на силна до екстремна болка (над 5 по скалата на болката), проследяване динамиката на фибриновия налеп след тонзилектомия и оценка качеството на живот постоперативно.

Резултати

Болка след аденоидектомия

Изследва се промяната в показателите болка при покой, болка при прием на течности и болка при прием на твърди храни и се представят повлияни и неповлияни пациентите в проценти (таблица 2), което дава възможност да се отдиференцира ефективността на Imunobor Protect.

Болката при покой след аденоидектомия се повлиява успешно. Още на 3-я ден 64% от пациентите нямат болка, а на 5-я ден при всички пациенти 100% липсва болка.

Болката при прием на течности в групата на лечение с Imunobor Protect бележи аналогичен ход. На 5-я ден 91% от пациентите са без болка при прием на течности.

Овладяването на болката при прием на твърди храни се наблюдава при 82% от пациентите на 5-я ден, които приемат Imunobor Protect. Сравнението между двете групи с Imunobor Protect и без e средно 15% в полза на групата, приемаща Imunobor Protect.

Болка след тонзилектомия

Изследването на пациентите след тонзилектомия е аналогично. При тези случаи обаче предизвикателството е по-голямо, тъй като постоперативният период при тонзилектомия е значително по-тежък спрямо този при аденоидектомия. Пациентите се проследяват на по-големи интервали – на първи, пети и десети ден след операцията.

Болката при покой след тонзилектомия се овладява по-бавно, но в групата на лечеие с Imunobor Protect резултатите са по-добри, тъй като още на 5-я ден 52% от пациентите са повлияни, което е с 20% по-добър резултат в сравнение с пациентите, неприемащи Imunobor Protect.

Болката при прием на течност се повлиява по-добре при пациентите, приемащи Imunobor Protect. На 10-я ден при 57% от пациентите вече няма болка при преглъщане на течности.

Овладяването на болката, благодарение на Imunobor Protect, предотвратява дехидратацията на организма, което е едно от постоператовните усложнения при оперативно отстраняване на небните тонзили.

Изводите за динамиката на болката при прием на твърди храни са аналогични, а именно пациентите на лечение с Imunobor Protect се повлияват по-добре. Приблизително 20% повече пациенти са повлияни за разлика от групата без лечение с Imunobor Protect.

Ефективнността на Imunobor Protect в постоперативния период при пациенти с аденоидектомия и тонзилектомия се дължи на изразения му противовъзпалителен ефект, което води до по-бърза регресия на постоперативния оток и по-кратък болков синдром.

При тонзилектомия е изключително важно да се проследи динамиката на фибриновия налеп, тъй като запазването целостта на фибриновия налеп е важно за предотвратяване на постоперативните хеморагии. Проследяването на пациентите установи запазване на фибирновия налеп и по-добра динамика в развитието му клинически в групата, приемаща Imunobor Protect.

2 ден*- фибринов налеп в тонзиларната ложа и хиперемия на предна небна дъга и меко небце
5 ден*- фибринов налеп в тонзиларната ложа и ограничена хиперемия на предна небна дъга
10 ден*- единични фибринови налепи в тонзиларната ложа и липса на хиперемия на предна небна дъга и меко небце

Imunobor Protect запазва фибриновия налеп. При обективното изследване на мезофаринкса динамиката на възстановителния процес в двете групи пациенти е сходна, като фибриновите налепи се задържат частично до 10 ден, което намалява риска от късно постоперативно кървене. Субективно пациентите с прием на Imunobor Protect се чувстват по-добре и по-бързо възстановяват работоспособността си.

Качеството на живот беше проследено и при пациентите след аденоидектомия, и при тези след тонзилектомия.

Показателите, които са свързани с качеството на живот и респективно се проследяват са възстановяване на хранителния режим, подобряване на двигателната активност, желание за вербална комуникация, възстановяване на работоспособността при възрастните и възстановяване желанието за посещение на детски градини и училища при децата. При пациентите, лекувани с Imunobor Protect oще на 3-я ден възстановяват хранителния си режим след аденоидектомия, докато в другата група пациенти това става едва на 5-я ден. Желанието за връщане към рутинните дейности на пациентите е категорично по-силно изразено при тези от тях, които приемат Imunobor Protect.

При пациентите, които са след тонзилектомия най-голям успех с Imunobor Protect се постига в показателя “желание за вербална комуникация”. Още на 5-я ден те се чувстват способни за говорене, което е пропорционално и на овладяване на болковия синдром.

Заключение

Приложението на Imunobor Protect в ранния постоперативен период значително ускорява възстановяването. Imunobor Protect повишава субективната оценка на пациентите за подобрение на общото състояние, възстановяване на двигателния и хранителния им режим.

Изводи и препоръки за клиничната практика

Imunobor Protect успешно може да се назначава при силната и екстремна болка постоперативно, както и при орофарингеални инфекции, протичащи с болков синдром. Imunobor Protect може да се препоръча като аналгетик и протектор на орофарингса за клиничната практика.

Библиография

1) Ralf F. Wetmore: Surgical management of the tonsillectomy and adenoidectomy patient; World Journal ot Otorhinolaringology-Head and Neck Surgery (2017), xx, 1-7
2) Burton MJ, Glasziou PP. Tonsillectomy or adeno-tonsilectomy versus non-surgical treatment for chronic recurrent acute tonsillitis. Cochraine Database Syst Rev. 2009; (1): CD001802
3) Baugh RF, Archer Sm, Mitchell RB, et al. American Academy of Otolaryngology-head and Neck Surgery. 2011; 144 (1-Suppl.): S1-S30
4) Marcus CL, Moore RH, Rossen CL, et al. A randomized trial of adenotonsillectomy for childhood sleep apnea. N Engl J Med. 2013; 368: 2366-2376
5) Carroll JL. Sleep-related upper airway obstruction in children and adolescents. Child Adoles Psychiatr Clin N Am. 1996; 5; 617
6) Атанасова К. Ефект на Imunobor Protect върху динамиката на протичане на орофарингеални заболявания: GP news 2019 (3); 50-52
7) Journal of Dietary Supplements, 10(3):171–183, 2013
8) Rovna et al. Antimicrobial activity of Rosa canina fowers against selected microorganisms: Journal of Microbiology , Biotechnology and Food Sciences. 2015; 4:62
9) Turan I, Demir S, Kilinc K, Yaman SO, Misir S, Kara H, et al. Cytotoxic Effect of Rosa canina Extract on Human Colon Cancer Cells through Repression of Telomerase Expression. Journal of Pharmaceutical Analysis. 2017

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom