Брой 6/2015

Брой 6/2015

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ / ДЕРМАТОЛОГИЯ / ОНКОЛОГИЯ Съвременни подходи за диагностика и лечение при рак на панкреаса Проф. д-р Н. Владов, д….

Брой 5/2015

Брой 5/2015

УРОЛОГИЯ / ПЕДИАТРИЯ Свръхактивен пикочен мехур – фикция или реалност Чл. кор. проф. д-р Ч. Славов д. м. н. Еволюцията…

Брой 4/2015

Брой 4/2015

Аденоидни вегетации и акустична ринометрия – монография на д-р Димитрина Тодорова Едрева, д.м. В отговор на големия интерес от страна…

Брoй 3/2015

Брoй 3/2015

ПСИХИАТРИЯ / АЛЕРГОЛОГИЯ Лекарят, пациентът и близките пред тежкото заболяване Д-р М. Тарейн Антидепресивна терапия при бременност и кърмене Доц….

Брой 2/2015

Брой 2/2015

OФТАЛМОЛОГИЯ Кератоконус – съвременна диагноза и лечение Д-р Й. Кирилова, Акад. д-р П. Василева, д.м.н. Честото мигане в детската възраст…

Брой 1/2015

Брой 1/2015

ПЕДИАТРИЯ Астма ли е всяко „Свиркащо дишане“ в детската възраст? Проф. д-р П. Переновска, д. м. Придобита в обществото пневмония…