Entan за лечение на хронична венозна недостатъчност

Entan за лечение на хронична венозна недостатъчност
468×60 – top

Брой 7/2011

Д-р Антоанета Гюрова, гл. асистент,
Клиника по дерматология, УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив

В съответствие с увеличената продължителност на живот в цивилизованите общества нараства и броят на пациенти с хронична венозна недостатъчност (ХВН) на долните крайници и нейните усложнения. Статистиките сочат 30 до 50% заболеваемост в различните възрастови групи. Приоритетно е за жени, като във възрастта 20 до 35 години съотношението е 6:1, а над 65 години – 1.5:1.
ХВН е с многофакторна етиология, включваща наследствена обремененост, хормонални фактори (при жени), продължителен ортостатизъм, прекарани тромбози на вените на долните крайници и таза.
Патофизиологичните механизми включват нарушения в микроциркулацията, придружени със смущения в обмяната между кръвта и тъканите. Процианидоловите олигомери, съставна част на Entan, полепват селективно по фибрите на колагена и еластина и ги предпазват от деструкция, увеличават тъканната оксигенация и подобряват съдовата трофика.

Клиниката на ХВН се определя от стадия на заболяването: при неусложнена ХВН доминират функционални симптоми: болка, парестезии, нощни крампи, едем, цианоза. При усложнената ХВН на преден план са дерматосклероза, улцерозни промени. Патогенезата на ХВН е свързана с нарушен капилярен пермеабилитет от съдовете към тъканите, което в ранната фаза е обратимо. Съставките на препарата Entan стабилизират съдовата стена, подобряват трофиката и възстановяват нарушените функционални механизми, като активно повлияват клиниката във всички етапи на ХВН. Този механизъм на действие на Entan се прилага на пациенти както с функционални промени при начална ХВН, така и при усложнена с наличие на венозна язва. Началните промени при ХВН са свързани със субективни оплаквания на пациентите, които са най-честият мотив те да посетят лекаря си. Пациентите най-често споделят за болка в краката при продължително стоене прав, умора, чувство на тежест, нощни крампи, парестезии и сърбеж. Постепенно към функционалните прояви се добавят и обективни, включващи постоянен оток, трайно разширени капиляри, цианоза на долните крайници.

Трудността при обективизирането и провеждането на проучвания на този етап, така наречената неусложнена венозна клиника, са свързани с невъзможността да бъдат количествено мониторирани тези субективни симптоми. В преценката на резултатите от лечението с Entan може да бъдат използвани видеокапиляроскопски методи и флуоресцентна техника преди и след терапията, което визуализира подобрения капилярен пермеабилитет. Намаляването на едема се доказва и чрез неколкократно измерване на дебелината на крайниците, което е достъпно в практиката на ОПЛ.
В съответствие с по-голямата заболеваемост при жените, свързана с хормонални промени, и особено при тези от тях, които използват контрацептиви, е много показателно приемане на съдопротектори при наличие на субективни и обективни промени на ХВН.

Усложнената венозна клиника има същите феномени в патогенезата си: венозна хипертензия, хиперволемия, клапна инсуфициенция, развиващи се в дълбоките и повърхностните вени на долните крайници. Вторично се развива недостатъчност на перфорантите и инсуфициенция на мускулната помпа на подбедриците, които допълнително влошават венозната хемодинамика.

Това води до постоянен едем, прекапилярна фиброза, тъканна хипоксия, завършващи с дерматосклероза и венозен улкус крурис. Следователно и при трайните промени на усложнената венозна клиника на ХВН Entan намира приложение в алгоритъма на комплексната терапия. При пациенти с усложнена ХВН прилагах Entan 3 пъти дневно по 1 капсула за два месеца, след това пациентите ми приемаха Entan 2 пъти по1 капсула за три месеца.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom