FUCITHALMIC ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОНЮНКТИВИТИ В ПЕДИАТРИЧНАТА И НЕОНАТОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА

FUCITHALMIC ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОНЮНКТИВИТИ В ПЕДИАТРИЧНАТА И НЕОНАТОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА
468×60 – top

Брой 3/2011

Д-р Ралица Георгиева
Клиника по неонатология, СБАЛДБ, София

Конюнктивитът е най-честата неонатална инфекция. Проявява се клинично между 2-ия и 5-ия ден след раждането. Най-често изолираните причинители са Neiserria gonorrhoeae и Staphylococcus aureus. Конюнктивитите, развиващи се след първата седмица, може да са причинени и от Chlamydia trachomatis, а псевдомонасните най-често се наблюдават между 5-ия и 18-ия ден. Други възможни причинители на неонатални конюнктивити са стрептококи, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, E. coli и други Грам негативни микроорганизми.
Неонаталните конюнктивити може да бъдат сериозно заболяване, да се усложняват с развитие на панофталмит, перфорация на корнеята и др. Оптималният терапевтичен подход в тези случаи изисква точна микробиологична диагностика за прецизно определяне на необходимите антибактериални средства. Много често при тежки неонатални конюнктивити е необходимо провеждане на системно антибиотично лечение, но то също трябва да е комбинирано с приложение на локални антибактериални препарати, а при по-леки случаи те може да се използуват и самостоятелно (1).
В детската възраст бактериалните конюнктивити най-често са причинени от стрептококи, стафилококи (S. aureus ), H. Influenzae.
Много важни критерии за успеха от лечението с локални антибактериални средства са микробната чувствителност, възможността да се осигуряват за продължително време терапевтични концентрации в слъзната течност, т. е. да е налице по-дълъг период на действие след еднократно приложение на медикамента. Последната характеристика осигурява и по-добър комплайанс на пациентите по време на лечението, което е от особено значение в педиатричната практика.

Препаратът Fucithalmic под формата на вискозни очни капки и активната му антибактериална съставка е фузидинова киселина под формата на 1% микрокристална суспензия в карбомерен гел. Чрез двукратно приложение за 24-часов период по една капка във всяко око се осигуряват продължителни терапевтични концентрации на медикамента в слъзната течност. Предимство на карбомерния гел е, че в присъствие на електролити молекулите променят заряда си и вискозитетът намалява. След накапване в окото вискозната субстанция се превръща в прозрачна течност и не причинява замъгляване на зрението. След приложение на 1 капка Fucithalmic на първия час слъзната концентрация е 15.7-40 mcg/ml, а до 12-ия час варира между 1.4 и 5.6 mcg/ml. При това концентрациите на фузидинова киселина в слъзната течност са сходни на тези, установени след системно приложение, което е много важно при тежки инфекции и по-малка възраст на пациентите.
Антибактериалният спектър на фузидиновата киселина включва стрептококи, стафилококи, H. Influenzae, Corynebacterium sp., Moraxella catarrhalis. Действието е бакерицидно, дължи се на блокиране на бактериалната протеинова синтеза и настъпва бързо след апликацията на медикамента.

В много страни Fucithalmic се използва и в неонаталния период, като, разбира се, е важно да има предшестваща микробиологична диагностика.
Клинични проучвания доказват сходна ефективност на Fucithalmic с 0.3% разтвор на Gentamycin за намаляване на предоперативната клепачна и конюнктивална микробна флора при възрастни пациенти (2).
Голямо клинично изследване, включващо 484 пациенти с гноен конюнктивит, от които 74 на възраст между 2 и 9 години, показва сходен ефект на 1% фузидинова киселина и 0.3% разтвор на Tobramycin, но в групата с приложение на Fucithalmic комплайансът на лечението е по-добър поради по-удобната схема на приложение (3).

Съществено предимство на препарата е, че сравнителни микробиологични изследвания показват най-ниско ниво на микробна резистентност при приложение на фузидинова киселина – 16%, в сравнение с гентамицин 23%, неомицин 30%, хлорамфеникол 48%. Налице е и много добра корелация между клиничния ефект и установената in vitro чувствителност (4) .
Страничните реакции при лечение с Fucithalmic са редки – 6.4%, и само в 1.1% са наложили прекратяване на лечението. Най-често съобщавани нежелани ефекти са транзиторно парене след апликацията на капките. Рискът от реакции на свръхчувствителност не е висок. Не е описана кръстосана реактивност между фузидинова киселина и други антибактериални средства.
В Клиниката по неонатология на Университетска детска болница разполагаме с клиничен опит от приложението на Fucithalmic при 30 новородени деца с доказани стафилококови конюнктивити. Установихме добър клиничен и микробиологичен ефект при самостоятелно или комбинирано със системни средства приложение. Само при едно дете наблюдавахме реакция на свръхчувствителност, изразяваща се с едем и зачервяване на клепачите, която наложи и прекратяване на лечението.
Независимо от възрастта на пациентите схемата на приложение на Fucithalmic e: една капка в конюнктивалния сак на двете очи 2 пъти дневно (през 12 часа). Курсът на лечение обикновено продължава 7 дни.

Библиография

1. Gomella T.L. Neonatology, Management, Procedures, On call problems, Diseases and Drugs, Ed Lange, Mc Graw Hill, 2009, 277-281.
2. Taylor P.B., Tabbara K., Burd E. Effect of preoperative fusidic acid on the normal eyelid and conjunctival bacterial flora, 1988, British Journal of Ophtalmology, 72, 206-209.
3. Jackson W.B., Low D., Dattani D. et al. Treatment of acute bacterial conjunctivitis: 1% Fusidic acid viscous drops vs 0.3% Tobramycin drops, 2002, Can J Ophtalmol, 37, 228-237.
4. Arrata M. Fusidic acid viscous eye drops, Fucithalmic in bacterial conjunctivitis, 1987, Proceedings of the XXV Intenational Congress of Ophtalmology, Rome, May 4-10, 1986, pp. 1038-1042.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom