Fucithalmic при лечение на бактериални очни инфекции. Ефективност и предимства при приложение

Fucithalmic при лечение на бактериални очни инфекции.  Ефективност и предимства при приложение
468×60 – top

Брой 5/2012

Д-р М. Мичева, Плевен

Лечението на бактериални очни инфекции поставя клинициста пред сериозни изпитания при избор на подходящото антимикробно средство поради ескалиращата резистентност, нежеланите лекарствени реакции, а и удобството за пациента. Локалните антибиотици са основни средства за лечение на бактериалните очни инфекции. Те обаче трябва да отговарят на определени изисквания относно ефективност, прониквателна способност, резистентност, безопасност и удобство. Добре познатите ни бета-лактамни антибиотици имат доста висока степен на резистентност към най-честите причинители на очните инфекции. Хинолоните също са с висока степен на резистентност, нежелани лекарствени реакции и ограничения за детската възраст. Ето защо терапевтичното търсене ме отведе до Fucithalmic.

Той съдържа fusidic acid 1%. Фусидовата киселина е антибиотик, който се получава при ферментацията на метаболитни продукти на гъбичката Fusidium coccineum. Тя е високоефективна срещу основните патогени на окото – S. aureus, S. epidermidis и метицилинрезистентните щамове; Streptococcus spp., Neisseria spp., Haemophillus spp., Moraxella spp. and Corynebacterium spp. Високата активност се отнася и за голяма част от случаите на остър бактериален конюнктивит при деца, причинен от H. influenzae и S. pneumonie (Gilgotti et al., 1981). Важен е фактът, че голяма част от бактериите, например Staphylococci, включително и метицилинрезистентните щамове, са чувствителни на ниски концентрации фусидова киселина (0.03-0.25 mcg/ml) (Duval and Soussy, 1990).

Минималната инхибираща концентрация (МИК) за най-честите очни патогени е показана на таблица 1. Fucithalmic, приложен два пъти дневно, осигурява концентрация на фусидова киселина в лакримална течност, дори по-висока от МИК за съответните патогени.

Fucithalmic се използва повече от 40 години в Европа и все още е с ниска степен на резистентност – около 2%. Липсва и кръстосана резистентност с други антибиотици. От огромно значение е и фактът, че Fucithalmic не се инактивира от гной и е с отлична прониквателна способност. Той прониква и през интактна корнея до вътреочна течност, като осигурява висока антибиотична концентрация в очните тъкани. Много ниска е системната резорбция на лекарството, което обяснява липсата на резистентност и нежелани лекарствени реакции.
За ефективна локална терапия е важна и фармацевтичната форма. Fucithalmic e единственият локален очен антибиотик viscous eye drops. Това е патентована лекарствена форма – микрокристалинна суспензия в карбомерен гел. Благодарение на нейния вискозитет фусидовата киселина се задържа във високи концентрации в лакрималната течност повече от 12 часа.

Високата ефективност срещу повечето очни патогени, липсата на резистентност, 2 пъти дневно приложение, безопасност и възможност да се прилага от неонатална възраст определят използването на Fucithalmic при бактериален конюнктивит, блефарит, хордеолум, кератит, дакриоцистит и след отстраняване на чуждо тяло от окото.
Установено е, че приблизително 5% от случаите при първична медицинска помощ са очни. Най-често в практиката на семейните лекари това е острият бактериален конюнктивит. Обикновено в тези случаи се препоръчва антибиотично лечение на емпиричен принцип. Имайки предвид предимствата на Fucithalmic, той може да бъде препоръчан като първо средство при тези състояния. От моята практика при приложение на Fucithalmic това, което гарантира успеха на терапията, е пациентите правилно да накапват антибиотика.

Как се прилага Fucithalmic?

С чисти ръце внимателно издърпайте долния клепач на окото. Внимателно доближете тубата до окото, без да го докосвате. Добре е предварително капката да е оформена на върха на тубата. Капва се 1 капка Fucithalmic. За около 5-10 секунди вискозната капка се превръща в бистра течност и образува филм върху очната повърхност. При деца капките може да бъдат поставени, докато детето лежи или спи. Поради плътността си тези капки са особено подходящи за деца, защото, когато те плачат или стискат силно очи, антибиотикът не изтича.

Fucithalmic е един от най-безопасните и надеждни антибиотици, подходящ както за бебета от 0-месечна възраст, така и за възрастни. Прилагам го повече от 10 години. Имам отлични впечатления при новородени, особено при дакриоцистит в резултат на частична или пълна обтурация на ductus nasolacrimalis от membr.Hasneri и деца до 1 година. При тази възрастова група е доста ограничен изборът на антибиотик, защото повечето антибиотични препарати са противопоказани до 1-годишна възраст. Ето защо Fucithalmic е най-подходящият избор при новородени и деца. Често го използвам в практиката си на офталмолог и при лечение на бактериални инфекции. В тази индикация е необходимо Fucithalmic да се прилага до 2 дни след отзвучаване на секрецията и до възстановяване на нормалното състояние на окото.

Fucithalmic не замъглява зрението и има продължителен овлажняващ ефект, което допринася за позитивния терапевтичен ефект. Двукратният му прием улеснява както пациентите, така и офталмолога. Поради продължителното му действие след вечерното накапване той има покритие и през нощта и не е необходимо към терапията да се добавя унгвент. Добрите резултати от Fucithalmic ми дават основание да го препоръчвам като пръв избор за бактериални очни инфекции. Уместно е да се помисли и за неговото приложение като предоперативна профилактика при деца и възрастни.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom