Флуориди и дентално здраве на постоянното съзъбие – съвременни схващания. Роля на слюнката в процесите на де- и реминерализация.

Флуориди и дентално здраве на постоянното съзъбие – съвременни схващания. Роля на слюнката в процесите на де- и реминерализация.

Брой 10/2012 Д. Караяшева* Въведение Разпространението на кариеса е намаляло в много индустриализирани страни от 1980 г. насам. Това се…