Клиничен случай на нодозен еритем

Клиничен случай на нодозен еритем

Брой 7/2023 Доц. д-р Р. Маркова, д.м. МЦ “ Първа Детска Консултативна клиника“ – София, Медицински Университет – Плевен Епидемиология…