Реинфекции на Covid-19

Реинфекции на Covid-19

Брой 9/2021 Проф. д-р Хр. Одисеев, д.м.н. Един от ключовите въпроси при прогнозиране хода на пандемията на COVID-19, причинена от…