Клинично приложение на лекарствения продукт Acetylin

Клинично приложение на лекарствения продукт Acetylin
468×60 – top

Брой 12/2009

Проф. Иван Смилов
Президент на дружеството на анестезиолозите в България

Болката е сетивно и емоционално изживяване, свързано с действително или възможно увреждане на тъканите. Тя представлява общобиологичен синдром и може да съпътства редица възпалителни, неврологични, ревматоидни, онкологични, дентални, травматични и други заболявания. Болката е почти задължителен елемент от всеки следоперативен период и е различна по степен и продължителност.

В зависимост от произхода на дразнителите и увредата на тъка­ните тя бива*.
а) соматична причинена от дразнене на рецептору в кожата или дълбоко в тъканите;
б) висцерална причинена от засягане на вътрешни органи;
в) невропатична вследствие на директно увреждане на периферии нерви или структури в централната нервна система.

Към тези видове се добавя и онкологичната болка, свързана с туморни заболявания.
В зависимост от хода и продължителността болката бива остра и хронична.
Едно от най-старите средства за лечение на болковите синдроми и възпалителните реакции са проузводните на салицилова киселина, така наречените салицилати. Тяхната история е документирана през XVIII век в Англия, когато R. Е. Stone описва успешно лечение на „треска“ с веществото салицин, изолирано от кората на върба. През 1853 г. Hoffman осицествява хидролиза на салицин до глкжоза и салицилов алкохол, а през 1899 г. в лаборатории Байер е синтезирана ацетилсалициловата киселина Aspirin.

Днес е известно, че механизмът на действие на салицилатите е подобен на този на нестероидните противовъзпалителни средства блокиране синтезата на тромбоксана и простагландините, които са
медиатори на болката и възпали­телните процеси

Аналгетичният ефект на ненаркотичните аналгетици се характеризира с:
♦ Предимно периферен механизъм.
♦ Потискане синтезата на ендогени-алогени (болкопредизвикващи вещества):
1. брадикинини;
2. субстанция Р;
3. глутамат;
4. аспарат;
5. каинат и др.
Ацитилсалициловата кисели­на проявява аналгетичен ефект по отношение на екстеро и проприоцептивните видове болка (произхождащи от кожата, опорно-двигателния апарат, зъбите). Има изразен противовъзпалителен (противоревматичен) и умерен антипиретичен ефект.
В ниски дози (50-150 мг) потиска тромбоцитната агрегация и има антитромботичен ефект. Проя­вява и известен холикинетичен и хипогликемичен (при диабетици) ефект. във високи дози стимулира дишането, понижава нивото на протромбина в кръвта (конку­рентен антагонизъм с витамин ю и засилва екскрецията на пикочна киселина.
Лекарственият продукт ACETYLIN 500 тд съдържа ацетилсалицилова киселина 500 мг.

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
♦ Симптоматично лечение на ос­три възпалителни заболявания на горните дихателни пътища, протичащи с фебрилитет, както и състояния, съпроводени със слаби до умерени болки: невралгии; зъбобол; главоболие; мигрена.
♦ Остър ревматоиден артрит, ревматоиден полиартрит, възпа­лителни и дегенеративни ставни заболявания, неврити, полиневри­ту и др.
♦ Профилактика на инфаркт на миокарда и мозъчен инсулт при рискови пациенти.
♦ Профилактика на следоперативни тромбози.
При наличие на болки и възможност за прилагане през устата Ацетилин може да се употребява и в следоперативния период като се съблюдават противопоказанията. Удобен е за приложение и след малки амбулатории хирургични ин­тервенции, когато няма опасност от кървене.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

♦ Свръхчувствителност към активното вещество (салицилати) или към някое от помощните ве­щества на продукта.
♦ Стомашна и дуоденална язва.
♦ Хеморагична диатеза, тромбоцитопения, хемофилия.
♦ Бъбречна недостатъчност и оксалурия.
♦ Деца под 12-годишна възраст.

Ацетилин не се препоръчва при:
♦ пациенти с бронхиална астма и други алергични заболявания;
♦ хора с генетично обусловена глкжозо-6-фосфат-дехидрогеназа;
♦ бременни в третото тримесечие, тъй като може да предизвика удължаване на времето на кървене при майката и плода. Ацетилин преминава в майчината кърма.

Клиничната практика показва, че препаратът Ацетилин има много добре изразен аналгетичен и про­тивовъзпалителен ефект, който не отстъпва на другите нестероидни противовъзпалителни средства.
Като се има предвид, че Аце­тилин таблетки 500 мг е първият салицилов препарат, създаден в България и продължава широко да се употребява като противоболково и противовъзпалително средство, може да се твърди, че ползата от неговото приложе­ние клинично е многократно до­казана.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom