Овладяването на пандемията от затлъстяване и наднормено тегло изисква много съвместна работа на специалисти и общопрактикуващи лекари

Овладяването на пандемията от затлъстяване и наднормено тегло изисква много съвместна работа на специалисти и общопрактикуващи лекари

Брой 9/2019 Доц. д-р Даниела Попова, дм Клиника по Ендокринология, болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения и диететика…