Приложение на Imunobor Broncho за предотвратяване усложненията по време на дихателни инфекции

Приложение на Imunobor Broncho за предотвратяване усложненията по време на дихателни инфекции
468×60 – top

Брой 12/2016

Д-р Атанас Янев,
пулмолог ВМА – София

Инфекциите на горните дихателни пътища са най-масовите сред заболяванията на общата популация. Честотата на дихателни инфекции при децата е приблизително 3-8 годишно с вирусна етиология. Подрастващите и възрастните боледуват 2-4 пъти годишно, а хората над 60 години – 1 път на година. Честото боледуване, тежкото и продължително боледуване, бавното възстановяване са проблеми, свързани с усложненията от острите инфекции. Прави впечатление, че доста често при дихателните инфекции се налага лечение с антибиотици и много допълнителни симптоматични средства. Тревожен е фактът, че все по-често терапията е резистентна. Все по-трудно и бавно организмът отговаря на всякакви лечения с традиционните лекарствени средства. В световен мащаб се търсят начини да се активират ендогенните лечебни възможности на организма. При пациентите с придружаващи заболявания собствените лечебни възможности са изчерпани и при тях в хода на една дихателна инфекция мигновено се развиват усложнения като отити, пневмонии, перикардити, вторични бъбречни инфекции, неврологични усложнения и др. Най-честите остри инфекции на горните дихателни пътища са ринити, синуити, фарингити, тонзилити и ларингити. Етиологията е предимно вирусна. Развитието на бактериална инфекция на фона на острата вирусна инфекция е често срещана ситуация в клиничната практика, но може да бъде и първична. Различните причинители предизвикват клинични изяви след съответен инкубационен период. Обикновено при риновирусните инфекции този период е от 1 до 5 дни, при грип и грипоподобни състояния – от 1 до 4 дни. По-дълъг е инкубационният период на Eбщайн–Бар вируса – 5-6 седмици. Този вирус е изключително деструктивен по отношение на имунитета. Развиват се тежки усложнения и възстановяването е години.

Бактериалните усложнения се свързват най-често със следните причинители:

Str. pneumoniae се изолира в 36% от случаите на пневмококови инфекции на дихателните пътища. Те са по-чести през късната есен и ранната пролет и обикновено засягат възрастни хора над 55-65 години. При този вид бактериални инфекции почти винаги са налице и вредни навици като тютюнопушене и придружаващи заболявания като астма, хронична обструктивна белодробна болест – ХОББ, сърдечна недостатъчност, имунодефицитни състояния (HIV инфекция, злокачествени болести, захарен диабет, нарушения във функцията на белите кръвни клетки).

За детската възраст също съществува риск от развитие на пневмония. Като възрастова граница статистиката посочва децата под 5 г., особено 2-годишните.

Освен Str. pnevmoniae, в патогенезата на бактериалните усложнения след вироза участва и H. influenzae – в 22% от случаите, S. aureus – в 18% от заболелите, M. catarrhalis – 8%, β–haemolytic str. gr. A – 8% (скарлатина) и др.

За бактериалните усложнения трябва да се отчетат и някои предразполагащи фактори.

Едни от най-съществените са придружаващите заболявания – диабет, сърдечно-съдови заболявания и др. Важен фактор са резистентните патогени, което затруднява терапията и възстановяването. Отчитаме и влиянието на околната среда – химикали, замърсители, пушек, травми, медикаменти, оперативни интервенции, посещение на детски градини, училища и др.

Бактериалните усложнения протрахират боледуването, влошават хода на придружаващите заболявания, стават причина за рецидиви на инфекцията, бактериално носителство и хронифициране на процеса. Поради това е важно да се мисли за бактериалните усложнения още преди да са се развили.

Как се развиват бактериалните усложнения в хода на виремия?

Вирусите, които са огромен брой сероптипове, отделят токсични вещества, които могат да променят структурата на епитела чрез различни механизми – дифузна цилиарна парализа, продукцията на токсини, протеазни и адхезивни фактори. По този начин вирусите улесняват пенетрацията на бактериите и те десцендират от горните към долните дихателни пътища по увредените дихателни пътища. Грипният вирус уврежда в най-тежка степен бронхиалната лигавица и парализира защитните механизми на дихателното дърво чрез токсините, които отделя. Те блокират механичната и клетъчната защита и създават предпоставки за дълбоко навлизане на бактериите от горната част на респираторния тракт към долните му отдели, които обикновено са стерилни и добре защитени от инфекция. Като резултат от посочените патогенетични механизми бързо се развиват бронхит, бронхиолит, пневмония и др.

Вирусните инфекции у хора с хронични белодробни увреждания протичат тежко и с висок риск от усложнения.

Механизмите на вирус-индуцираната екзацербация на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) са комплексни и засега недостатъчно изяснени. При пациенти с ХОББ вирусната инвазия води до блокиране на мукоцилиарната и бариерната функции бронхиалната лигавица и активиране на имунния отговор. Това води до нарушена цитокинова експресия и патологична активация на имунната система, водеща до дефектен антивирусен отговор, рефлектиращ в повишена възприемчивост към вируси и съответно утежняване на заболяването при ХОББ. Фактът, че редица пациенти с ХОББ имат анамнеза за по-чести обостряния, показва, че те вероятно са по-податливи на респираторни вирусни инфекции. Според различните проучвания около 50% от случаите на обострена ХОББ са свързани с дихателна инфекция, дължаща се на вирус. Установено е, че при пациентите с чести обостряния на ХОББ се активира експресията на ICAM-1 (intercellular adhesion molecule), която е основна рецепторна молекула за различни респираторни вируси. Това може директно да обясни по-високата възприемчивост на тези пациенти към респираторни вируси. В същото време активирането на ХОББ е свързано с повишаване нивата на различни възпалителни фактори (IL-8, NF-kappa B), което също може да повиши възприемчивостта към вируси. Интересно е, че тези фактори (ICAM-1, IL-8 и NF-kappaB) се повлияват (стимулират) и от бактериите, колонизиращи дихателните пътища (Patel IS, et al. 2002). Това подкрепя схващането, че пациентите с бактериална инфекция, са по-податливи на вирус-свързани обостряния при ХОББ. Обратното също е вярно – вирусната инфекция при ХОББ често се последва от вторична бактериална инфекция. Много е вероятно различни секреторни пептиди с антибактериална активност (leukoprotease inhibitor SLPI, elafin, pentraxin и др.) да се разрушават в хода на вирусната инфекция (вирус-индуцирана деградация), което съдейства на вторичната бактериална инвазия (Mallia P, et al).

За белодробно усложнение на грип или простуда говорим тогава, когато общите симптоми като мускулни болки, главоболие, отпадналост отстъпят място на белодробните симптоми – кашлица, болки в гърдите, оцветени храчки, поддържане на висока температура и т.н., които се наслагват след 3-4-я ден на острата вирусна инфекция. Това доказва клинически за насложена бактериална инфекция.

Следователно, налице са три патологични процеса – вирус индуцирани увреждания на дихателните пътища, колонизация на назофарингеална флора и инсуфициенция на имунния отговор, в резултат на което имунната система е с отслабена възможност за ерадикация на патогените.

Imunobor Broncho e имуномодулатор на дихателната система, специално създаден за профилактика и лечение на дихателни инфекции. Той съдържа два висококачествени стандартизирани природни екстракта – Echinacea и Cat’s Claw (Uncaria tomentosa). Echinacea е растителен вид, естествен за Северна Америка. Богата клинична документация доказва ефективността на екстракта при настинка. Немската комисия Е, Канадската асоциация за природни здравни продукти и Световната здравна организация единодушно признават и препоръчват използването на ехинацея при остри вирусни инфекции. На какво се базира тази препоръка?

Притежава доказан защитен ефект срещу грип, херпес и стоматити чрез интерферон – подобен ефект. Съкращава продължителността на заболяванията с 30%. Доказано е, че Echinacea повишава фагоцитарната активност с 23% посредством метаболитна и бактерицидна активност. Има противовъзпалителен ефект чрез потискане на циклооксигеназата и липооксигеназата. Echinacea потиска стрептококовата и тъканна хиалуронидаза и предотвратява пенетрацията на патогените в тъканите. Притежава и интерферонподобен ефект. Неутрализира бактериите и вирусите. При остри инфекции в условията на острофазова реакция повишава подвижността на макрофагите и възможността за убиване на бактерии, като напр. cтафилококи. Съдържащият се в екстракта Arabinogalactan стимулира цитотоксичната активност на макрофагите срещу туморни клетки и микроорганизми. Под въздействието на биологично активните вещества от Echinacea се стимулира пролиферацията на Т-клетките и лимфокините от лимфоцитите и повишава клетъчния имунитет.

Екстрактът от Cat’s Claw e с богата клинична документация и доказан ефект при инфекции.

Установено е, че екстрактът от котешки нокът повишава броя и активността на макрофагите и NK клетките. Стимулира отделянето на цитокини – интерлевкин 1 и 6. B лимфоцитите се отдиференцират в плазматични клетки и се увеличава продукцията на антитела – имуноглобулини и интерферон. Увеличава се и локалната имунна защита. Повишава се активността на Т-клетките. Характерно за котешкия нокът е анти–TNF алфа действието. Тъй като продължителната и неконтролирана възпалителна реакция може да увеличи бактериалната колонизация, това действие на екстракта се оказва от голямо значение за предотвратяване на бактериалните усложнения в хода на една вирусна инфекция. Важно е да се прилага „пречистен котешки нокът”, базиран на пентацикличните оксиндол-алкалоиди с мощен имуностимулиращ ефект.

Канадският университет Макгил изследва активността на двата екстракта по отношение на фагоцитарната активност и продукцията на интерферон, тъй като тези два процеса са от основно значение както за антивирусния ефект, така необходим при една настинка или грип, така и за предотвратяване на бактериалните усложнения, развиващи се в хода на вирусната инфекция. Imunobor Broncho увеличава приблизително 8 пъти фагоцитозата и продукцията на гама интерферон. Отделянето на гама-интерферон предпазва клетките от вирусната инвазия. Интерфероните се свързват с клетката чрез съответните рецептори, което води до синтез на над 30 протеина. Тези пептиди предпазват клетката от нахлуване на вируси, потискат репликацията на вируса в клетката, стимулират активността на цитотоксичните Т-лимфоцити и макрофаги. От всички интерферони за инфекциите най-важният е гама интерферона. Той е т.нар. имунен интерферон – притежава противовирусно и имуностимулиращо действие.

Базирано на доказателствата Imunobor Broncho, приложен още при първите симптоми на вирусна инфекция, ще предотврати механизма на бактериалните усложнения.

1) Ехинацея блокира патогенните ензими, тъканна и стрептококова хиалуронидаза и възпрепятства навлизането на бактериите в по-долните отдели на дихателната система. Ако вече е налице възпаление, тя има противовъзпалително действие.
2) Активирането на фагоцитозата и другите имунни процеси от двата екстракта намалява бактериалната колонизация.
3) Двата екстракта подсилват имунната реакция и имунната система по-бързо ерадикира патогените.

Поради специфичното си действие Imunobor Broncho е подходящ за профилактика при нормален имунитет, тъй като в хода на вирусна инфекция бързо настъпват вторични усложнения. Той възстановява мукоцилиарната активност на дихателната система, предотвратява бактериалната колонизация и възстановява имунната функция. Imunobor Broncho скъсява боледуването и не се стига до антибиотик, предотвратява хронифицирането и развитието на бактериално носителство. Imunobor Broncho е подходящ при остри и хронични инфекции на дихателната система – грип, простуда, бронхити, синузити, тонзилофарингити, стоматити, отити, бактериално носителство и др. Ефективно е приемането на Imunobor Broncho oще при първи симптоми на вирусни инфекции. Това постига намаляване употребата на антибиотици, а ако се наложи курсовете са много по-кратки, поради бързо повлияване. Imunobor Broncho е подходящ и във възстановителния период. През това време човекът е практически здрав, но има загуби на имунна мощ, витамини и вещества, които са незаменими за организма, а не се синтезират от него. Imunobor Broncho се дозира десет дни 3 пъти по 1 капсула след хранене, след което 2 пъти по 1 капсула. Общият курс трябва да бъде минимум 3 месеца. При хронични дихателни инфекции е уместен и 6-месечен прием.

Imunobor Broncho осигурява цялостна защита на организма срещу вирусни, бактериални и гъбични инфекции, подходящ е както при остри, така и при хронични инфекции на дихателната система и има висок профил на безопасност при продължителна употреба. В пулмологичната практика Imunobor Broncho може да се препоръча като средство на избор за профилактика и лечение на дихателни инфекции и екзацербация при пациенти с ХОББ.

КупиАбонамент

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom