Мекотъканен ревматизъм

Мекотъканен ревматизъм

Брой 9/2024 Д-р П. Тодоров, д.м. Мекотъканен ревматизъм е сбор от несистемни, локални, патологични синдроми, ангажиращи периартикулатните меки тъкани. Той…