Зaщо се забавя диагностиката на възпалителните ревматологични заболявания в доболничната помощ или можем ли да променим стереотипите?

Зaщо се забавя диагностиката на възпалителните ревматологични заболявания в доболничната помощ или можем ли да променим стереотипите?

Брой 8/2023 Д-р И. Казмин Отделение по ревматология, УМБАЛ – Бургас Възпалителните ревматологични заболявания най-често са с хронично- прогресиращ ход,…

Мекотъканен ревматизъм

Мекотъканен ревматизъм

Брой 9/2024 Д-р П. Тодоров, д.м. Мекотъканен ревматизъм е сбор от несистемни, локални, патологични синдроми, ангажиращи периартикулатните меки тъкани. Той…