Костна ехинококоза

Костна ехинококоза

Брой 3/2001 Доц. Д-р Л. Стоков Ехинококозата е широко разпространена паразитоза с важно клинично и социално значение. Това социалнозначимо заболява­не…

Ортопедични деформации

Ортопедични деформации

Брой 1/2001 Проф. Б. Бойчев Един голям дял от костната ортопедична патоло­гия остеохондропатиите, взети като единно заболяване, но проявяващо се…

Ставната ехография

Ставната ехография

Брой 12/2007 Д-р Р. Несторова Ревматолог, секретар на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза Преди години едва ли някой…