Клиничен случай на момче на седем години с агресивно поведение, което изпитва трудности при участие в групови дейности

Клиничен случай на момче на седем години с агресивно поведение, което изпитва трудности при участие в групови дейности

Брой 2/2021 Анамнеза на настоящото заболяване Седемгодишно момче привлича вниманието на директора на клона за специална педагогика към местната църква….

Свеждане до минимум влиянието  на  нежелани събития, свързани с имунитета и максимизиране на ефикасността: Неврологичната токсичност

Свеждане до минимум влиянието на нежелани събития, свързани с имунитета и максимизиране на ефикасността: Неврологичната токсичност

Брой 8/2020 Пациентка на 48-годишна възраст се явява при дерматолог след като личният й лекар е забелязал необичайна кожна лезия…