Контрастно-индуцирана нефропатия

Контрастно-индуцирана нефропатия

Брой 2/2022 Доц. д-р Д. Паскалев Медицински университет – Варна Йодните контрастни материи намират все по-широко приложение в съвременната медицина….

IgA гломерулонефрит

IgA гломерулонефрит

Брой 10/2021 Д-р И. Маринова, Д-р Б. Златков, Д-р Ж. Филипов, Д-р Л. Христова, Д-р М. Петрова, Д-р Я. Иванова,…

Мeмбранозна нефропатия

Мeмбранозна нефропатия

Брой 10/2021 Д-р М. Стефанов, Д-р В. Йорданова, Д-р Б. Златков, Д-р Ж. Филипов, Д-р Л.Христова, Д-р М. Петрова, Д-р…