Химиотерапия и кардиотоксичност

Химиотерапия и кардиотоксичност
468×60 – top

Брой 7/2019

Д-р Б. Кръстев, д-р Д. Сомлева, д-р. Н. Спасова, проф. д-р А. Гудев, д.м.
Клиника по Кардиология, УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ” – София

По данни на Световната здравна Организация, броят на новодиагностицираните случаи на онкологично болните наброява над 18 милиона души за 2018 г., като основната част от тях живеят в развиващите се страни. Това нарежда онкологичните заболявания на второ място по честота след сърдечносъдовите заболявания, определяйки ги като едни от най-честите социалнозначими заболявания.
Много често се наблюдава съчетаване на неопластично заболяване с подлежащо увреждане на сърцето. Диагностицирането на сърдечносъдова увреда в ранен етап е от изключително важно значение за далечната прогноза на онкологично болните. Това налага въвеждането в ежедневната практика на методи и маркери, чрез които да се отдиференцират високорисковите пациенти и да се осъществи регулярното им мониториране с цел ранна диагноза и съответно провеждане на навременно и адекватно лечение.

КупиАбонамент

468×60 – bottom

Related posts

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom