Geranium macrorrhizum-Натурален регулатор на кръвното налягане, кръвната захар и дишането

Geranium macrorrhizum-Натурален регулатор на кръвното налягане, кръвната захар и дишането
468×60 – top

Брой 8/2000

Присъствието на здравеца това планинско, зелено през ця­лата година, благоуханно цвете така силно е вкоренено в съзнанието ни през вековете, че и до днес то съпътст­ва цялата българска обредност. Със здравец коледари и сурвакари кичат калпаци. Китки здравец си разменят „баби“ и невести в студения януарски Бабин ден. Стръкове здравец се пускат във водата, в която за пръв път се окъпва новороденото.

Съвременната фитотерапия използ­ва надземната част на здравеца Geranium macrorrhizum стеблото и листата му, от които се извлича здравецово масло. У нас изследвани­ята, направени в АД „Българска роза“ показват, че продуктът отговаря на стандарта ОН 02-55592-81.

Терапевтичният ефект на здравеца се дължи на неговия състав. Екстрак­тите на Geranium’a съдържат танинови вещества, въглехидрати, етерични масла. Ароматичното Oleum Geranii macrorrhizi съдържа 52% гермакол, терпенови съединения, от които 7% гама-терпинен, 11% сескитерпени. Още в началото на 70-те години в лабораториите на БАН е установено, че българското здравецово масло съдържа сантален, елемен, кариофилин, хумулен, куркумен, каламен, селина-3. Сескитерпеновите кетони са изолирани от надземните час­ти на растението и тяхната структура е определена чрез спектрален анализ. Получени са също изогермакон и гермазон, сескитерпенов окис, изоментон, кетони и алдехиди. Масло от здравец, получено чрез дестилация с вода на зелените му час­ти, съдържа стеароптен и елеоптен. По метода на поларографското изследване е установено, че гермаколът в здравеца е в достатъчно за промишлено производство количество 2,5%.

L Австрия е патентован метод за получаване на гранули ка­то фармацевтични носители, съдържащи етерични масла, между които и здравецово.

Разностранни са терапевтичните ефекти на нашенския здравец. в концентрации 0,5 -1,0% маслото показва антибактериална активност. Изследвания на специалисти от Плов­дивския университет доказват, че антибиотичната актив­ност се дължи на терпеноидните съединения и е с по-широк спектър на действие от този на анетума и хвойната.

Ранжирането на 13 вида етерични масла от висши растения според тяхната антибактериална и антимикотична ак­тивност нарежда здравеца на 4-то място.

Установен е и хипотензивен ефект, който се дължи не на етеричните масла, а на танините и флавоноидите. При венозна апликация екс­трактите и фракциите от гераниум имат и кардиотонично действие. Като природно етерично масло, здравецовото има и миорелаксиращо действие. Етерично­то масло от здравец има значителна фунгистатична и фунгицидна ак­тивност. Клиничното приложение на унгвенти с евгенол и гераниол да­ва добри лечени резултати при тре­тиране на лезии по главата, ингвинални и интердигитални епидермофитози, херпес и питириазис версиколор. Описана е фунгистатична ак­тивност и възможност за използване на здравецовото масло в сиропи като антижелиращ агент.

Много интересен е фактът, че OI. Geranii macrorrhizi показва значима туберкулостатична активност. Освен това здра­вецовото масло може да се прилага за профилак­тика на аеробните инфекции по време на операции, както и против интестинални бактерии. На пазара има шам­поан против косопад и за подобряване на физикохимическите свойства на косата, в състава на който е включено и здраве­цово масло в количество 0,2 -0,4 мл.

Не е без значение да напомним, че проучвания на специалис­ти от Института по професионални заболявания в София за определяне на острата перорална токсичност на етерично­то масло от здравец показват, че то е с ниска токсичност и няма практически риск от перорална интоксикация при случа­ен прием или в по-високи дози. Дори подкожната апликация по­казва ниска токсичност.

Произвежданият от „Буров“ ЕООД препарат Zdravets съдър­жа 20 mg Oleum Geranii macrorrhizi във всяка желатинозна кап­сула. Препоръчително е неговото прилагане за понижаване на кръвното налягане в комбинация с антихипертензивни сред­ства, за нормализиране стойностите на кръвната захар, за подсилване на имунната система, за лечение на спастичен бронхит, бронхиална астма, хронични бронхити, пневмонии, алергичен дерматит.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

728×90 – bottom