Над 60% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на съътрудничеството им с фармацевтични компании

Над  60% от медицинските специалисти в България са дали съгласие за оповестяване на съътрудничеството им с фармацевтични компании
468×60 – top

През юни 2016 г. фармацевтичната индустрия в Европа ще оповести предоставянето на стойност за научно-изследователска и развойна дейност, както и към здравни организации и медицински специалисти и техните професионални/съсловни организации – подпомагане или организиране на научно-образователни събития, регистрационни такси, лекторски хонорари. Правилата и условията на оповестяването са заложени в Кодекса за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации. България, като член на европейското семейство, е част от този процес.

Кодексът има за цел въвеждането на по-голяма прозрачност във взаимоотношенията между фармацевтичните компании и медицинските специалисти. Това сътрудничество се основава на обмяна на научна информация между страните, при спазване на високи етични стандарти. Фармацевтичната индустрия цели да гарантира тези стандарти чрез постигане на максимална степен на прозрачност и затова кампанията се провежда под мотото „Прозрачността гради доверие“.

22-те компании, членуващи в ARPharM, както и някои други научноизследователски компании, ще оповестят публично на 30 юни финансовите си взаимоотношения с медицински специалисти и здравни организации за 2015 г. Предварителните данни показват, че фармацевтичните компании през миналата година са инвестирали в квалификация, продължаващо обучение и сътрудничество с медицински специалисти и здравни организации около 21 млн. лв. От тях 14 млн. лв. са предоставени на медицински специалисти, а 7 млн. лв. на здравни и съсловни/професионални лекарски организации.

Близо 60% от медицинските специалисти са дали своето съгласие за оповестяване, което показва подкрепата на медицинското съсловие за инициативата.

От ARPharM съобщиха още, че през 2015 г. компаниите, членуващи в организацията, са инвестирали за научноизследователска дейност в България (клинични изпитвания, медицински научни изследвания, неинтервенционални проучвания) 150 млн. лв., като 40 млн. от тях са предоставени от местните структури на компаниите.

Председателят на УС на Българската асоциация по клинични проучвания (БАКП) д-р Иван Георгиев отбеляза, че до 2018 г. се очаква инвестициите в клинични изпитвания у нас да достигнат 190 млн. лв. По последни данни годишно в България стартират около 190 нови проучвания, а всеки месец в програма за клинични изпитвания влизат около 1000 души. По думите на д-р Георгиев инвестициите в клинични изпитвания оказват изключително позитивно влияние върху бюджета за здравеопазване. По-голямата част от тези средства се изразходват за медикаменти за пациентите, за лечението на които иначе би трябвало да плаща НЗОК. Друга част се използват за закупуване на апаратура за центровете за клинични проучвания, както и за осигуряването на цялостната медицинска грижа за включените в изпитванията хора.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom