Daivobet Gel подобрява качеството на живот на пациентите с псориазис

Daivobet Gel подобрява качеството на живот на пациентите с псориазис
468×60 – top

Брой 10/2013

Д-р В. Павлова
Клиника по дерматология и венерология, МУ – Плевен

Качество на живот е широко понятие, което се отнася до степента на благополучие и лична удовлетвореност, изпитвано от даден човек или група от хора. Обикновено включва физическо, психическо, емоционално и социално благосъстояние. Псориазисът е хронично заболяване и има значително отрицателно въздействие върху качеството на живот на пациентите. Псориазисът е свързан с депресия и склонност към самоубийство при пациентите. Разходите, свързани със загуби в качеството на живот, загуба на продуктивност, отсъствия от работа могат да бъдат огромни.
Факторите, въздействащи на качеството на живот на пациентите с псориазис са обект на много настоящи и бъдещи проучвания. Лекарите все повече трябва да се съобрзяват с това как избраното лечение влияе на качеството на живот на пациентите и да предпочитат терапия, която го повишава.
Бяха изнесени данни от проучване върху качеството на живот на пациенти, лекувани с Daivobet Gel (Sticherling M, Eicke C, Anger T./Practicability of combined treatment with calcipotriol/betamethasone gel (Daivobet® Gel) and improvement of quality of life in patients with psoriasis./JDDG J German Soc Dermatol 2013; (Published online 26-02-2013 doi:10.1111/ddg.12029): 8 p.). Проучването е проспективно, отворено, неинтервенционално. Включва 579 пациента с псориазис, лекувани веднъж дневно с Daivоbet Gel за приблизително 4 седмици. Оценка на ефикасността на лечението с Daivobet Gel e направена чрез показателите за качество на живот. Сравнява се терапия с Daivobet Gel с предишното им лечение. Пациентите оценяват качеството си на живот чрез Дерматологичен Индекс за Качество на живот (Dermatology life quality index – DLQI), Psoriasis disability index(PDI). Оценява се дали новото лечение е лесно за употреба. Ефективността на лечението също е от значение за качеството на живот. Тежестта на заболяването се определя по международна скала (PGA от 0 до 3 точки) в началото и края на лечението. Сравнява се и засегнатата повърхност се от лекарите (Body surface area – BDA) преди и след лечението

Резултати

По време на лечението с Daivobet Gel, пациентите са получили значително подобрение в качеството на живот. DLQI спада от 8.7 до 3.2 точки, което отговаря на 63% подобрение. Средната продължителност на лечението е била 4.95 ± 1.8 седмицци. В сравнение с предишни лечения, Daivobet Gel се предпочита от 81% от пациентите. Дисциплината на пациентите или т.нар. комплайънс е най-висока след първата седмица от лечението с Daivobet Gel – 95% и спада на 81,1 % до края на проучването. Все пак комплайънсът остава достатъчно висок. Количеството Daivobet Gel за 5 седмично лечение е под 60 г. Пациентите с умерен, тежък и много тежък псориазис намаляват от 83.6% до 25.5%. 85.7% от пациентите са били удовлетворени от лечението с Daivobet Gel, спрямо 27.6 % за предишни лечения.Висока оценка за поносимостта на лечението са дали 75.4% от пациентите за Daivobet Gel, спрямо 29.5% за предишно лечение. Според статистиката един от най-тежките симптоми за пациентите с псориазис е сърбежа. Две седмици след началото на лечението сърбежът намалява с 85%, ксерозата с 69%, а лющенето с 75%. Лекарите оценяват ефективността на Daivobet Gel като много добра и добра в 88.3% от случаите. Поносимостта към Daivobet Gel според лекарите е много добра към добра за 97.8% от случаите.

Заключение

Daivobet Gel веднъж дневно е с убедителни клинични резултати и подобрение в качеството на живот.
Необходимото количество Daivobet Gel за 5 седмици е по-малко от 60 г.

Изводи от проучването

Daivobet Gel може да се препоръча като ефективно и добре поносимо лекарство, което лесно се вписва в ежедневието на пациентите с псориазис.

750×422
750×422

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

728×90 – bottom