Брой 7/2021

OФТАЛМОЛОГИЯ Диагноза и поведение при пигментна гл...

Брой 6/2021

ДЕРМАТОЛОГИЯ Съвременна проактивна терапия на атоп...

Брой 5/2021

KAРДИОЛОГИЯ Сърдечносъдово засягане при пациенти с...

468×60 – top

MП: Делът на ваксинираните в затворите е по-висок от средния за страната

MП: Делът на ваксинираните в затворите е по-висок от средния за страната
До момента в местата за лишаване от свобода у нас са ваксинирани общо 1104 затворници или задържани под стража, като делът на обхванатите е по-висок от средния за странат...
Повече

ЕMA одобри нова ензимна заместителна терапия при болестта на Помпе

ЕMA одобри нова ензимна заместителна терапия при болестта на Помпе
Комитетът за лекарства в хуманната медицина CHMP на ЕMA препоръча издаването на разрешение за пускане на пазара в ЕС на лекарствения продукт Nexviadyme за лечение на боле...
Повече
468×60 – top